Ka ülejäänud allakirjutanud on valdavas enamikus hästi tuntud: Riigikogu liikmed, tippärimehed… Usutavasti hea mäluga inimesed. Kuid võta näpust! EÜE kokkutuleku puhul loodud veebilehekülg www.eue.ee näib olevat täiesti unustanud, et ei EÜE ega ükski Nõukogude Liidus tegutsenud üliõpilaste tööorganisatsioon polnud iseseisev ühing, üliõpilaste vaba tahte ja eneseteostuse vili, vaid kompartei poolt loodud ja komsomoli kaudu rangelt kontrollitud organisatsioon, mille eesmärk oli haritlashakatistele proletariaadi diktatuuri tingimustes töökasvatust ehk “tukivingu” tunda anda. EÜE Keskstaabi tuumik koosnes partei keskkomitee poolt heakskiidetud küünilistest noorkommunistidest, kelle silmakirjalikkus ei erinenud muu parteimasinavärgi omast. Nägin seda pealt ajalehe Noorte Hääl EÜE-s toimetajana, mis ilmus EÜE peastaabi väljaandena.

…Malevasuvi avati Pirita tee äärse kommunistliku mälestussamba juures punalippude, Lenini piltide ja muu kohase butafooriaga. Bussid tööpaikadesse pidid väljuma Lauluväljaku parklast. Ja ennäe kuritegu – rahva seast avastati purjus tudeng. Milline siga küll koputas, ei tea, võib-olla tuias poiss ise vales kohas. Aga joomine oli teatavasti keelatud, malev pidi olema “kuiv”.

Keskstaabi juhid langetasid kiire otsuse ja patustanud tudeng visati malevast välja juba enne töökohale jõudmist. Ränk karistus, sest mis tahes väljaheitmine võis tol ajal inimese saatusele väga halvasti mõjuda.

Sama päeva õhtul toimus ühes saunsuvilas keskstaabi pidu maleva avamise puhul. Ammu enne keskööd olid staabiliikmed silmini täis…

Seepärast peaksid endised komsomolituusad enne malevarestauratsiooni tegema kõigi lihtmalevlaste ees full disclosure (ehk täieliku huvide paljastamise), nagu meie president ajakirjanikelt nii kaunisõnaliselt nõudis. Kes tegi oma võimu kasutades malevlastele halba – tunnistage patud üles ja paluge andeks! Katsuge järele oma süda!

Või kui see plaan ei meeldi, eks elustage siis, seltsimehed, ka Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee, mis asus kommunist Jaan Kreuksi (praegu Kentmanni) nime kandnud tänaval, et pidu oleks autentsem. Sest sellist lähiajaloo unustamist, nagu praegu EÜE reanimeerimise ümber toimub, poleks George Orwell osanud isegi unes näha.

Tiina Jõgeda kirjutas kord oma kolumnis “Õnne valem”, et inimesele on iseloomulik elus juhtunud ebameeldivad ja valusad hetked ära unustada ning meeles pidada üksnes head. Demokraatliku ühiskonna liidritele (vt allakirjutanute nimesid) pole totaalne mälukaotus nende avalikus elus lubatud.