Aga seda, et kultuur on kõrgendatud tundlikkus ja tähenduste loomine ning sellisena ka ettevõtjate poolt otsitud ja väärtustatud, meenutas meile Hans H. Luik. Ta palus end mitte tsiteerida, aga ma siis refereerin ta üldist paatost, vabalt ja mälu järgi, sest ettevõtja suust on neil mõtetel, mida ma täielikult jagan, suurem kaal. Luik kutsus riiki ja omavalitsust üles mitte toetama keskpärasust, mis tähenduste loomisele kaasa ei aita. Olulise ja avangardse ülesleidmiseks on vaja aga paremat ekspertiisi: kui Kultuurkapital toimib hästi, siis miks Kultuuriministeerium ei saa hakkama terade-sõkalde eristamisega? Palgaku siis kas või üks veerandkohaga spetsialist, kes kord kuus kriitikud läbi helistab, kui ise ei mõista, mis on oluline.

Minu kokkuvõte: vettinud mägrad (masudes räsitud ettevõtjad) ootavad tundlikelt loojatelt koostööd tähenduste loomise alal. Nad on jätkuvalt nõus kultuuri investeerima, sest ilma ei ole olemisel üldse mingit mõtet. Aga nad ootavad osutusi, kus sünnib praegu tähtsaim.