Kui nood tegurid ei peluta, võib Kagot nautida küll. Esmapilgul lausetniline “Lätsi läbi Võmmorski” muutub tema interpretatsioonis trip report’iks, ilulev “Ehitage uus maa” mõtluspõhise vaimurevolutsiooni lahinguhümniks, dadaistlik “Meis on see viimne laul” müstilise, diagnoosimatu tajutõve projektsiooniks ning salakaval “Mallega” vana lastelaulu geniaalselt imelikuks dekonstruktsiooniks. Kõige raputavam toime on siiski kass Iivula osalusega “Sairon maironil” – J. Jaigi 1932. aasta näidendist leitud rõikatõmbamis-mängulaulul, millest Kago töötluses saab veidi õudne, ebamaise õhustikuga loits, mis samastab autori icaro’t leelutava Peruu curandero’ga ja üldse kõigi šamaaniandi (või -taaka) kandma määratutega. 8/10