Loogika ütleb, et iibe parandamiseks peaks kas rohkem lapsi sündima või olema rohkem sünnitajaid.

Kui lugeda Henriku Liivimaa kroonikat, kuidas meie kaugeid eellasi armutult tapeti, tekib tahtmatult küsimus, kuidas need ugrilased üldse on siiani säilinud. Tapjad tulid läänest ja idast, reklaamiks paganate õigesse usku pööramine ning selle nimel meessoo armutu mahanottimine.

Kroonikute ülestähendustest teame, et ristisõdijate vastu astusid ka naised. Naiste vastuhakk tulenes sellest, et ristimisega keelati ära polügaamsed abielud. Looduse poolt on naistele antud ülesanne sugu jätkata. Ja sugu on rohkem siis, kui sünnitajaid on rohkem. Võib-olla see aitaski paganatel püsima jääda.

 Kui pole keelatud...

Paganad suruti tule ja mõõgaga maha, maa ehitati täis kirikuid, kus hakati inimesi paari panema: üks mees ja üks naine. Sajandeid on möödunud, me enam eriti kirikus ei käigi, oleme muutunud paganate sarnaseks, kuid ristisõdijate käsk, et kooselu on üks mees ja üks naine, on sügavalt meisse juurutatud, teisiti mõelda ei tule pähegi.

Maailmas on rahvaid, kel on tõekspidamised, mis lubavad polügaamiat. Need rahvad kasvavad, neil pole muret väljasuremise pärast. Teles näidati kaht USA polügaamset peret. Ühes peres oli mehel (usult mormoon, mis lubab polügaamiat) kolm naist, teises peres neli naist. Lapsi ja lapselapsi oli ühes peres 22.

Seadus ei luba USAs polügaamiat, kuid pereisasid pole trellide taha pandud. Ka meie perekonnaseadus ei luba polügaamiat, kehtetu on see abielu, kui abielus on samast soost isikud. Kuid ühiskonnas on abielu asemel levinud ühine kooselu, kus pooled ei ole abikaasad, vaid elukaaslased. Seadusega see keelatud ei ole, seega lubatud.

Ühise kooselu puhul võib mehel olla ka rohkem kui üks elukaaslane ning nendega koos hulk lapsi. Ka abielumehel võib seadusliku abikaasa kõrval olla suhteid teiste naistega ja nendega lapsi, keda omaksvõetud moraali järgi nimetatakse sohilasteks. Ühiskond on leppinud selliste polügaamsete suhetega ja me ei naeluta neid inimesi häbiposti.

Õigus koos vastutusega

Elu on edasi läinud, võib-olla on aeg üle vaadata ka peresuhted. Vaadata sellest seisukohast, et üks väike rahvas võiks edasi kesta. Kui mees tunnetab, et on võimeline olema abikaasaks mitmele naisele ja suudab üles kasvatada rohkem lapsi, võiks ühiskond selle võimaluse anda, seadusega ja koos vastutusega.

On kooselusid, kus n-ö püksid on naise jalas. Miks sellisel naisel, perekonnapeal, ei võiks olla kamandada rohkem kui üks meeshing. Kahest poolikust meesolendist võiks saada aga ühe täis mõõtu mehe.