BSA nõuab, et riik peataks intellektuaalomandialaste rikkumiste dekriminaliseerimise protsessi ehk rahatrahvide asemel nõutakse vanglakaristust olukorras, kus valdav enamus noori on netipiraatlusega tegelenud.

Samuti nõuab BSA, et politsei pühendaks rohkem ressursse piraatidega võitlemisele ning et riik vähendaks kohtus piraatluse tõendamiskohustust.

Kõige karmim on aga nõue tuua Eesti õigussüsteemi "ennetavad ja karistuslikud kahjuhüvitised".

Advokaat Karment Turki sõnul on see sisuliselt nõue eemalduda meie õigustraditsioonidest. "Mistahes karistuslikud või ennetavad kahjuhüvitised ei sobi eriti kokku meie tsiviilõiguskorra alusprintsiipidega, sest nende eesmärgiks ei ole isiku asetamine olukorda, kus ta oleks olnud, kui kahju ei oleks tekkinud – vaid nende eesmärk ületab selle," ütles Turk.

Eesti Internetikogukonna juhatuse liikme Elver Loho sõnul on tegu katsega seada tööstuse erahuvid inimõigustest kõrgemale, mistõttu kaalutakse protestimeeleavaldust.