1975. aastal ilmunud ENE VII köites on sees ka Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) rektor Rüütel, Arnold.

Tosinarealise artikli koostamine algas 1972. aastal. Kaheaastase toimetamise käigus muutus tekst üsna oluliselt.

Näiteks kadus ära viide, et Rüütel on sündinud "väiketalupidaja perekonnas". Ning see, et ta on lõpetanud EPA "mittestatsionaarselt vanemagronoomina". Vaevalt neil kärbetel poliitilist tagamaad oli. Ilmselt oli tegemist tavalise lühendamisega.

Ka Rüütel ise tegi mõned parandusettepanekud. Talle ei meeldinud sõna "riigitegelane" ja ta palus selle asendada "ühiskonnategelasega". Lõpuks loobuti ka sellest. Lõppvariandis öeldakse Rüütli kohta "põllumajandusteadlane".

Probleem tekkis aga artikli illustreerimisega. Väikesele märkmepaberile on toimetaja L. R käsitsi kirjutanud: "Peaks andma portree. Ikkagi Pres aseesimees."

Tõepoolest, 1969. aastal oli Rüütlist saanud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aseesimees.

Meie tänase arusaamise kohaselt oli tegemist väga kõrge ametikohaga.

Entsüklopeedia toimetuse jaoks polnud see aga piisav tase. Samale paberile on kirjutatud teise käekirjaga: "Ei lähe. U. U. jt otsusel. 7 X 74."

Nii ilmuski artikkel pildita.

Kes oleks 30 aastat tagasi uskunud, et Arnold Rüütlist saab kord Eesti Vabariigi president? Nii aga läks ja sellega on ta kindlustanud oma portree avaldamise kõigis entsüklopeedia tulevastes väljaannetes.