Rahmeldavad rahutud read.

Aeg ajatuse ajukestu ajab.

All armastuse alguse, all ahvatluse arguse.

Mis muudab muutumatu muutund joone? Mis maise maine mahitusel meelest mööda mängib? Mis mehisuse määrab?

Armastus. Alustuseks armastus. Iseenese vastu.