Ungaris elav eestlanna Liisi Keedus on samal teemal kirjutanud kriitilise uurimuse - ta vaatleb ETV ja Eesti Raadio rolli venelaste integreerimise seisukohalt. Ja ütleb, et avalikõigusliku televisiooni ja raadio tegutsemine selles osas on nadi. Keedus teeb ettepanekud Ringhäälingunõukogule, parlamendile, haridusministrile ning ETV juhtidele. Teksti on võimalik inglise keeles lugeda aadressil www.policy.hu/keedus/research.paper.pdf.

ETV juhatuse esimees Ilmar Raag, kui suure osa programmist moodustavad venekeelsele vaatajale suunatud saated?

ETV eesmärk on meie ühiskonna praeguses etapis eelkõige teha saateid eestimaalastele rahvuskeeles. Seetõttu eristada venekeelseid vaatajaid, kes just nagu ei ole võimelised vaatama eestikeelset programmi, ei ole ka integratsiooni mõttes parim.

Täpsuse mõttes - nimetage, palun, mis saated need on?

"Unetus", AK vene keeles...Pidevalt on eetris ka mitmesugused lühiajalised projektid. Näiteks praegune keeleõppe saade.

Kas ETV on vähendanud viimasel ajal venekeelsete saadete mahtu?

Tegelikult ei ole, kui võtta minutipõhiselt. Selle võrra, mis mõned saated on ära jäänud, on jälle pikendatud venekeelset AKd, et see muutuks põhjalikumaks uudisteplokiks.

Kas tänavused plaanid seoses venekeelsele vaatajaskonnale suunatud saadetega võivad muutuda?

Meie eelarve on juba tehtud ja praegune saatekava jääb pidama.

Kas ETVd häirib asjaolu, et Emori uuringu kohaselt ei lähe Eesti venelastele neile tehtud saated korda?

See tulemus on väga ootuspärane, aga kuni ETV peab valima ühel kanalil, kas kõige vaadatavamal ajal anda eetrisse saateid kogu Eesti elanikkonnale või ainult venelastele, siis valime loomulikult rahvustelevisiooni tee.

EMOR, kes on vaatajauuringuid teinud iseseisvusaja algusest saadik, on iga kuu sama trendiga teateid välja saatnud, aga aastate jooksul varem ei ole sellele tähelepanu pööratud.

Teine pool probleemist on küsimuse vale tõstatamine. ETV ülesanne ei ole asja eest teist taga venelastele saateid teha, vaid aidata kõigil tunda end Eesti riigi kodanikena. Ainuüksi vene keelega seda ülesannet ei lahenda.

Mida ETV ette võtab?

Me oleme oma arengukava koostamisest saadik 2002. aastal rääkinud, et digitaaltelevisiooni tuleb üks kanal ka selline, kus venekeelsed programmid asetatakse televõrgus konkurentsivõimelisematele saateaegadele. Tegelikult – kes on Emori tulemusi aastaid uurinud, see teab, et venelastest vaatajate vähesus on tingitud eelkõige kellajast ja vastavast Vene kanalite konkurentsist. Meie venekeelsete saadete sihtrühm tuleb pahatihti koju nii nagu vastav eestlaste sihtrühmgi liiga hilja venekeelse AK jaoks ja peab seega vaatama eestikeelseid uudiseid, mida nad ka teevad.