Mitme näoga statistika
Sotsiaalministeeriumi andmebaas ütleb, et aasta-aastalt kahaneb selliste laste arv, kelle emalt ja isalt on võetud vanemlikud õigused. Mullu näiteks koguni veerandi võrra.

Kuid see ilus statistika ei pruugi väljendada tegelikku olukorda. Eesti lapsevanemad pole muutunud palju hoolivamaks. Hoopis laste üldarv väheneb ning kohati annab tunda muutus kohtupraktikas. Kohtunikud saavad ära võtta kasvatusõigust, kuid jätavad alles eeskosteõiguse.

Ja nii tore kui emapalk ka pole, aitab selle kehtestamine kaasa õnnetute laste juurdekasvule.

        

Perekonnata

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Laste arv, kelle vanematelt on vanemaõigused ära võetud

291

297

325

286

264

236

176

Keskmine laste arv aasta jooksul

310162

301797

292945

284574

276956

269528

262096

allikas: sotsiaalministeerium