“Meie toode on innovaatiline, huvitav ja teistest erinev. Ja mis peamine, see on “valmis” välismaailmale nähtavaks tegemiseks,” ütleb Navireci juht Reigo Rusing.


Olulise impulsi firma arengule andis mullune tunnustus: Navireci GPS-lahendus valiti World Summit Awardsi rahvusvahelisel e-projektide konkursil kaheksa parima projekti hulka.


Äsja naasid Rusing ja Navireci turundusjuht Silver Laus Saksamaalt, infotehnoloogiamessilt “CeBit 2008”, kus peeti mitmete võimalike Navireci turustajatega edukaid läbirääkimisi.


Rusing ütleb, et Soomes, Lätis ja Leedus tahetakse Navireci lahendusi pakkuma hakata juba tänavu. Samuti pakuvad Rusingile huvi arenenud transpordi ja tööstusega Euroopa suurriigid, sest neis on ka laiem tööpõld.


GPS-tehnoloogia pole iseenesest midagi uut. Militaarsetel eesmärkidel kasutati seda USAs juba 1980. aastatel. Ajast, mil satelliitside sai tsiviilelanikele kättesaadavaks, on nähtud arvukalt mitmesuguseid GPS-rakendusi. Igaüks võib oma autosse paigaldada GPS-seadme, mis edastab satelliidi kaudu koordinaate ja aitab leida õiget teed. Enamik sellistest lahendustest jäävad siiski lihtsakoelise reaalaja jälgimise juurde, neil puudub mugav ja võimalusterohke kliendiliides ning oskusteave keerulisemate funktsioonide tarbeks.


Navirecil on aga terviklikum lähenemine. “Küsimus on selles, kuidas tehnoloogia kliendini viia nii, et ta sellest kasu saab,” ütleb Rusing.


Sadakond klienti Eestis

Firma teenuseid kasutab Eestis sadakond klienti, teiste hulgas näiteks turvafirma Skorpion. Kliente leiab ka teistest valdkondadest.


Navireci lahendusse kaasatud sõiduk edastab iga viie sekundi tagant oma koordinaate ja muud informatsiooni automaatselt, see kuvatakse lihtsalt ja arusaadavalt kliendi arvutis.


Ülemus saab hea ülevaate, kas müügimehe auto sõidab või pargib, kus ta on, kui kiiresti ja kuhu liigub. Ning mis kõige tähtsam, ühe nupuvajutusega on võimalik läbi vaadata sõiduki päeva jooksul läbitud teekond: kus käis, kaua parkis jne. Äkki käis müügimees kodus ja lasi jalad sirgeks või astus tööajal sõprade juurest läbi? Või tegi hoopis kahetunnise lõuna ja kurdab nüüd ülemusele, et tööd on ülemäära palju, ei jõua kõike ära teha.


Navireci rakendusi kasutades saavutavad firmad kontrolli kütuse kulumise üle. Tekib ülevaade, palju tegelikult kütust kulus, päevavalgele tulevad ka töötajate võimalikud kütusevargused.

Kandes kogu sõidukite liikumise info ettevõtte toi­mimisloogikasse, saab teha järeldusi, mille põhjal prot­sesse efektiivsemaks muuta. Teenuse mõte polegi pelgalt jälgimine, vaid ka tööprotsesside tõhusam pla­neerimine. Ja selle tulemusena nii aja- kui ka rahasääst.


Navireci mehed toovad huvitava näite: hiljuti paigaldati GPS-seadmed ühe väikese kullerfirma autodele. Testimiseks, et kas asi tasub ära. Laupäeval paigaldati ja esmaspäeva hommikul saatis firmajuht kirja: “Tasus ära. Aitäh!” Selgus, et firmas kehtis kord: nädalavahetusel tööd ei tehta ja kütust ei kulu. Töötaja oli aga töösõidukiga pühapäeval vanaema juures käinud.


Või teine näide. Ühe firma juht kahtlustas pa igaldus- ja hooldustiimi kütuse varastamises. Kui tiimi autole pandi GPS-seade, kukkus kuu keskmine läbisõit tuhande kilomeetri võrra.


Tõusev trend

Navirecile ennustavad helget tulevikku mitmed GPS-tee­nuste trendid maailmas: alates GSMi levi parane­mi­sest, lõpetades sidevõimaluste järkjärgulise odav­ne­misega. Samal ajal sügelevad Rusingu sõnul fir­ma programmeerijate näpud, et teenuseid veelgi atraktiivsemaks teha.


Navireci mehed toetavad ka ambitsioonikat ideed varustada kõik Eesti ligi 600 000 autot GPS-seadmega. Tõsi, tegu oleks pikaajalise ja riskantse projektiga, kus võimalikud riskid tuleb hoolikalt läbi kaaluda. “Katsetused võiks toimuda niinimetatud potentsiaalsete liiklushuligaanide peal või siis mõnel konkreetsel ohtlikul teelõigul,” ütleb Laus.
Kasutajad kiidavad

Aare Piik, ASi Haljas turundusjuht:

Meie poole pöörduti sooviga kontrollida tööaja kasutamist ning müügimeeste sõnade ja tegude vastavust, samuti objektide külastamist.

Info saamiseks paigaldati sõidukitele Navireci süsteem. Kohe hakkas laekuma andmeid mitmete puuduste ning võimaluste kohta. Selgelt tulid ilmsiks probleemid, mida varem kahtlustati, aga puudusid faktid nende tõestamiseks.

Pärast järelduste tegemist ning töötajatega tulemuste arutamist tekkis ettevõttel müügikäibe kasv umbes 15 protsenti. Ettevõtte juhtkond sai tunduvalt parema ülevaate müügitööst ja planeeringust. Lahendus distsiplineeris müügiesindajaid, aitas planeerida müügitööd ning viis olulise kulude kokkuhoiuni!

Riho Pandis, ASi Balsnack müügijuht:

Meie organisatsioonis oli logistika ning müügiesindajate tegevuse ülevaade veidi puudulik.

Probleemi täpsemaks piiritlemiseks ning lahenduse leidmiseks paigaldati järk-järgult sõidukitele jälgimissüsteem. Lisaks soovisime kontrollida, kas müügistrateegia end õigustab.

Strateegia üheks tähtsaks osaks on ülevaade kaupluste külastatavusest piirkondade kaupa.

Tulemusena selgusid otsesed vajakajäämised müügipiirkondades. Diskussioon juhtkonna ning müügi­esindajate vahel tugines reaalsetele faktidele, mitte emotsioonidele. Tulemuseks oli müügikäibe kasv ning distsipliini ja efektiivsuse kasvust tulenev otsene kulude kokkuhoid.

Andres Kask, Cantori OÜ tegevjuht:

Meie betoonisõidukitele paigaldati seadmed koos segupüti pöörlemist jälgivate magnetitega, mis fikseerivad transpordi- ning mahalaadimisasendit. Fookusesse võeti kütusekulu jälgimine, betooni kadu enne objektile jõudmist ning logistiline planeerimine.

Investeeringut ei kardetud, kuna kulude kokkuhoid ning efektiivsuse kasv oli ilmne!

Tulemuseks on kulude oluline kokkuhoid esimesest päevast alates, distsipliini paranemine ning töökorralduse ja autosõitude tõhusam logistiline planeerimine. Kuna otsesed kulud olid tekkinud läbimõtlematu ja tarbetu sõidukikasutuse tulemusena, siis tekkis märkimisväärne kokkuhoid seoses töökorralduse ja logistilise planeerimisega. Lõpetati betoonijääkide vedu ilma ettevõtte juhtkonnaga kooskõlastamata. Lahendusest sai juhtkonna jaoks ainuke reaalne tööriist ülevaate saamiseks ettevõttes toimuvast.