Tulevase kiirraudtee tulude puhul arvestati trassi pikkust Tallinnast Varssavini, osa kulude puhul aga vaid Leedu-Poola piirini.

Eesti lähituleviku suurima ehitusobjekti, kiirraudtee Rail Balticu tasuvusarvestuses laiutab auk. Nimelt rehkendab uuringu koostanud Briti firma AECOM raudtee ehitamise ja hooldamisega seotud kulusid kokku lüües, et trass kulgeb Tallinnast Leedu-Poola piirini.

Tulude puhul on aga arvestatud mitusada kilomeetrit pikema raudteega, mis ulatub Poola pealinna Varssavini.

Kui tulude puhul arvestada üksnes Baltimaadesse jääva osaga, oleks raudtee kasutustasu 851 miljoni euro võrra väiksem, kui uuring väidab.