„Keegi muu“ variandi all nimetati kõige sagedamini Jüri Ratast (46). Neli inimest nägi Keskerakonna esimehena Yana Toomi ja kaks vastajat Enn Eesmaad. Korra sooviti Keskerakonna esimeheks Jaanus Karilaidi ja isegi Aivar Riisalut, kes küll juba aasta eest parteist lahkus. Seega pälvis Jüri Ratas suisa 5protsendise spontaanse toetuse, Yana Toom ja teised jäid aga statistiliselt nulli peale.

Kuid rääkigem siiski Keskerakonna esimehe valimiste põhitegijatest.

Simsoni toetajaskond üllatab

Uuringu tulemused näitavad, et Kadri Simsoni toetajaskond on keskmisest suurem naissoost, 25-49aastaste, kõrgharidusega, eesti rahvusest ja Eesti kodakondsusega vastanute seas kõigis regioonides peale Tallinna ja Ida-Virumaa.

Veidi ootamatult oli Simsoni toetus kõrgeim ka 65-74aastaste maal elavate inimeste hulgas.

Edgar Savisaare toetus on keskmisest suurem 50-64aastaste ja 74+ vanuseklassi, muust rahvusest ja muu kodakondsusega, alg- või põhiharidusega, Tallinna ja Ida-Virumaa inimeste seas.

Kui võtta arvesse ainult valimisealiste Eesti kodanike vastuseid – nende hääled mängivad rolli Riigikogu valimistel –, kasvab Kadri Simsoni edumaa Savisaare ees veelgi. Sellisel juhul küündib Simsoni toetus 46 protsendini, Savisaare puhul on sama näitaja aga 21 protsenti.

Keskerakonna toetajatest, keda viimase Turu-uuringute omnibussi järgi oli suisa 33% erakondliku eelistuse omajatest, toetab aga ülekaalukas enamus Savisaart – 65 protsenti Simsoni 21 vastu.

Intervjueeritud inimeste hulgast, kes täna ei eelistaks ühtegi erakonda, toetab 37 protsenti Simsonit ja 9 Savisaart. Neist, kes ei oska oma erakondlikku eelistust öelda, pooldab 40 protsenti Simsonit ja 9 Savisaart.

Mida teevad Savisaare ja Simsoni pooldajad halva tulemuse korral?

Eelnev tõstatab mõistagi küsimuse, kas Kadri Simsoni valimine toob kaasa Savisaart eelistanute lahkumise Keskerakonna toetajate seast ja Simsoni toetajate tuleku erakonna toetajate hulka - Ekspressi jämedate arvutuste kohaselt võiks see tähendada KE toetuse kahanemist 33%-lt 26le.

Sama oletuse võib püstitata ka vastupidiselt. Kas Savisaare valimise korral eemalduvad Kadri Simsoni poolehoidjad Keskerakonna toetajate seast? Ka sellisel juhul langeks erakonna toetus 26 protsendini.

9 protsendi Savisaare toetajate siirdumist erakondlikku eelistust mitte omavate või ütlevate inimeste veerust Keskerakonna pooldajaskonna hulka on raskem ette kujutada, sest vastasel korral oleks nad pidanud seda juba tegema.

Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ütleb, et eeltoodud spekulatsioonile ei ole uuringu järgi mõistagi võimalik ühest vastust anda.

„Ma usun, et teatud eeldused on kindlasti olemas, et osa valijaist, kellel täna puudub eelistus, võiksid hakata uuenenud Keskerakonda valima, kuid kindlasti mitte enamus neist,“ ütles Kivirähk Ekspressile. „Selle erakonna tõeliseks uuenemiseks oleks ilmselt vaja palju enamat kui pelgalt esimehe vahetust.“

Üsna kindel võib olla selles, et Keskerakonna populaarsuse tõusu taga 33% tasemele on just kahe selgelt eristuva kandidaadi konkurents esimehe kohale. Vastasseis toob ajutiselt erakonna toetajaks inimesi, keda üks või teine kõnetab. Selline nähtus on siiski ajutine.

„Paraku on Savisaar selle valimisvõitluse nii teravaks keeranud, et sellisest vastasseisust kaotab paratamatult erakond tervikuna,“ ütleb Kivirähk. „Loomulikult oleks Simsoni võit paljudele erakonna senistele toetajatele ehmatav ja üksnes Savisaar saaks neid rahustada, öeldes, et pole midagi, erakond on ikka seesama ja vana esimees jääb uut toetama ja abistama. Kuid sellist suuremeelsust oleks temast palju loota. Mina usun küll, et pärast kongressi ei ole Keskerakonna toetus enam nii suur, kui novembri küsitluses – ükskõik siis, kes valimistel võidab.“

Kõige ootamatum on aga asjaolu, et Keskerakonna toetajate hulgas tõuseb Simsoni populaarsus koos vastaja vanusega! Tõenäoliselt on nooremad Keskerakonna valijad valdavalt venekeelsed. Eestlaste hulgas on aga Savisaarel ja Simsonil toetajaid võrdselt.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS igakuise omnibuss-küsitluse raames 3-17. novembril, mil näost näkku intervjueeriti kokku 1010 inimest. Valimisealisi Eesti alalisi elanikke oli küsitletute seas 809, omnibussi valim moodustatakse proportsionaalse mudeli alusel, mis tagab valimi esinduslikkuse ehk võimaluse järeldusi üldistada kogu Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Antud valimi puhul ei ületa maksimaalne viga +/- 3,1%. Küsitluse tulemusel saadud andmekogumi väiksemad erinevused elanikkonna sotsiaal-demograafilistest taustatunnustest kaaluti elanikkonna tegeliku mudeliga vastavusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid