Kõigi tunnistajate isikud on toimetusele teada. Oma nime ja näoga ei ole nad artiklis seetõttu, et nad kardavad, kuna Martin Repinskist on saanud valitsuse liige. See Ida-Virumaa inimeste hirm on antud kontekstis ka arusaadav.

Meie allikad kinnitavad, et Repinski väide, nagu poleks Hollandist toodud juust läinud tavatoodanguga sarnaselt poodidesse, on vale. Seda pakendati ja viidi poodidesse nende sõnul nagu muud farmi toodangut.

Seda, et tänane minister Repinski väide on vale, kinnitab ka tema vastus Eesti Ekspressile enne artikli ilmumist. Kui Eesti Ekspress küsis kommentaari väidetele, et ta on toonud oma kitsejuustu Hollandist, vastas Repinski ise (ja kirjalikult): „Tõime Hollandist juustu eesmärgiga mitmekesistada meie Talupoe valikut ja võimalusi“. Kui Repinski väidab nüüd, et sellega täitis ta

Palkade õigeaegset mittemaksmist ja maksude vältimist on kinnitanud mitte üks, vaid üle viie endise ja praeguse töötaja. Pärast tänase artikli ilmumist on neid teateid tulnud veel.

ainult „kiireloomulisi otsetellimusi klientidelt ürituste toitlustuseks või kingitusteks“ ja juustu poodi ei saadetud, siis need kaks tema väidet on vastuolulised. Ja kes olid need kliendid, kes vajasid kiiresti ja korraga oma üritusele 200 kg kitsejuustu? See on 1100 purki.

Rõhutame veel, et Eesti Ekspress pole väitnud, et kogu Konju talu juustutoodang on pärit Hollandist.

Palkade õigeaegset mittemaksmist ja maksude vältimist on kinnitanud mitte üks, vaid üle viie endise ja praeguse töötaja. Pärast tänase artikli ilmumist on neid teateid tulnud veel. Jutt ei käi ainult tänavusest suvest, nagu väitis Martin Repinski täna Delfile antud intervjuus, vaid ka varasematest aastatest.

Kui vaadata Repinski firmade ametlikes kinnitatud aastaaruannetes toodud palgakulusid ning täistööajale taandatud töötajate arvu, on farmi töötajad aastate jooksul teeninud keskmiselt vähem kui on olnud neil aastatel seadusega kehtestatud miinimumpalk. See asjaolu vajaks kindlasti selgitust.

Ka toiduhügieeninõuete teadlikul eiramisel, sealhulgas õli lekkimisel piima sisse, on mitu seda kinnitavat allikat.

Ehkki Hollandist mittemaheda juustu toomine ja selle müümine kirjadega „Konju mõisa talu handmade kitsejuust“, „Parim mahetootja 2014“, „Valmistaja R Capital OÜ, Konju küla“ ja „Made in Estonia“ pole täna ebaseaduslik, on see kindlasti nende tarbijate eksitamine, kes just kodumaisest toorainest ausalt tehtud pisikese juustupurgikese eest on valmis üle 4 euro maksma.

Eesti Ekspress kutsub üles kõiki, kes Martin Repinski äritavade ja seaduskuulekuse kohta midagi oma kogemuse põhjal öelda oskavad (ükskõik kas head või halba), tegema seda julgelt ja kui võimalik, siis oma nime all. Kui see võimalik pole, tagame anonüümsuse, aga kontrollime kõiki väiteid põhjalikult.

Palume seda teha aadressidel marian.manni@ekspress.ee või ekspress@ekspress.ee või toimetuse telefonil 669 8080.