On oluline mõista, et artikkel oli ajendatud murest, mitte vastandumise eesmärgil. Seoses sellega on otsustatud kokku kutsuda avalikuks konstruktiivseks ja harivaks diskussiooniks kõik teemast huvitatud osapooled.

Kohtumine toimub Georg Otsa nimelises Muusikakoolis, aeg täpsustub.

Avalikule arutelule on kutsutud kõikide Eesti laulukoolide ja laulustuudiote õpetajad, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts, Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit, Eesti Esitajate Liit, lauljate konkursside korraldajad ja teemaga seotud teadlaskond.

Allakirjutajad: Toomas Voll, Leelo Talvik, Novella Hanson, Zoja Hertz, Aarne Saluveer, Sirje Medell, Eesti Muusikaõpetajate Liit

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid