Kui valitsus ei lase kaitseministeeriumi vastuseisu tõttu tuuleparke valmis ehitada, soovivad arendajad saada hüvitust. Liidu esimehe Andres Sõnajala allkirjaga kiri ütleb, et kahjunõue võib ulatuda 1,159 miljardi euroni. Sellest 722 miljonit eurot moodustab saamata jäänud tulu.

„Lisaks märgime, et strateegilise otsuse langetamisel tuleb valitsusel arvestada asjaoluga, et Eestis on arendamisel kodumaisel tehnoloogial põhinev tuulikutööstus, mille potentsiaal on luua kuni 1500 töökohta ja suurendada SKTd 1,5–2 protsendi võrra, mis on samas suurusjärgus kui kogu planeeritav riigikaitse eelarve kokku,“ tähendas Sõnajalg.