„Lisaks märgime, et strateegilise otsuse langetamisel tuleb valitsusel arvestada asjaoluga, et Eestis on arendamisel kodumaisel tehnoloogial põhinev tuulikutööstus, mille potentsiaal on luua kuni 1500 töökohta ja suurendada SKTd 1,5–2 protsendi võrra, mis on samas suurusjärgus kui kogu planeeritav riigikaitse eelarve kokku,“ tähendas Sõnajalg.