Maikuus jättis Lausanne’i apellatsioonikohus jõusse aastase vanglakaristuse mehele, kes oli seksi ajal kondoomi endalt naispartneri teadmata maha nihverdanud. Kondoomita seksi oli mees Tinderi lehel kohatud naiselt palunud juba kokkusaamise alguses, kuid naine polnud sellega nõus. Kui kirehoo lõpus tõde selgus, läks ohver politseisse ning alama astme kohus defineeris sellise partneri soovi vastase tegutsemise vägistamiseks. Apellatsioonikohus leidis karistuse küll olevat sobiva, kuid defineeris kuriteo koosseisu siiski ümber pettuseks.

Ekspressile teadaolevalt on üksikuid partneri seljataga toimepandud juhtumeid Eestis siiski esinenud, sellal kui paljud ohvrid jätavad läbielatu vaid enda teada.

Kannatanu advokaat Baptiste Viredaz esitas kohtule ka stealthing´u fenomeni uurinud teadusartikli ajakirjast Columbia Journal of Gender and Law, milles muu hulgas nimetati stealther’ite motivaatoritena suurema füüsilise naudingu soovi ning erutust partneri alandamisest.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava ütles Ekspressile, et Eestis pole mittekokkuleppelise kondoomieemaldamise tagajärjel keegi politseisse kaebama läinud. Ekspressile teadaolevalt on üksikuid partneri seljataga toimepandud juhtumeid Eestis siiski esinenud, sellal kui paljud ohvrid jätavad läbielatu vaid enda teada.

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) mõistab salajase kondoomieemaldamise seksuaalpartneri usalduse kuritarvitamisena hukka ning leiab, et „isegi kui käsitletav tegu ei ole üheselt karistatav täna, saab see karistatavaks homme“.

Alates 6. juulist 2017 on Eestis karistatav ka „teise inimese tahte vastase ja tema inimväärikust alandava eesmärgi või tagajärjega tema suhtes toime pandud kehalise seksuaalse iseloomuga tahtliku tegevuse toimepanemine“ (KarS § 153¹) ja ESTL hindab, et salajane kondoomieemaldamine on selgelt teise isiku tahte vastane ja teda alandava kehalise seksuaalse iseloomuga tegu. Uue kuriteo eest on võimalik karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

Juba praegu on karistusseadustikus kriminaliseeritud teise inimese eluohtlikku või tema tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda asetamine, mille eest on ette nähtud rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.