Soome riigile kuulub kümme protsenti telekomiettevõttest Elisa. Kas Elisa oleks parem ettevõte, kui ta oleks täielikult riigi omanduses? Aga Finnair (66 protsenti riigi käes) või Neste (50 protsenti)?
Kui me reastame Euroopa riigid selle järgi, kui suur on riigi suhteline osalus ettevõtluses, paigutub Eesti nimekirja ülemisse otsa. Kas praegu Eesti riigi omanduses olevad ettevõtted täidavad kõik ülesandeid, millega eraettevõtlus hakkama ei saa ja mille tegevusvaldkonnas on turutõrge? Pigem mitte. Või kui riik soovib ettevõtetes osanik olla, siis kas ta peab olema ainuomanik?