Tee-ehitus ja trassitorude paigaldamine tekitab tolmu ja vibratsiooni, mis võib putukaid kahjustada. Seetõttu lubab keskkonnaamet neid töid teha siis, kui õhutemperatuur on piisavalt madal ja liblikad puhkeseisundis.

Ka ei tohi tume-nõlvaöölaste ja hahkkaruslaste elupaikasid häirida intensiivse valgusega. Ehitusobjekti valves pruugitavates valgustites tuleb kasutada kollase spektriga madalrõhu-naatriumlampe.

Samuti nõuab keskkonnaamet Alexelalt arvestamist Lahepere lahes talvituvate veelindudega. Tiivuliste pärast tohib hüdrotehnilisi töid Lahepere lahel teha 16. maist kuni 30. oktoobrini. Kui linnud peaksid planeeringualast siiski varem ära lendama, tohib keskkonnaameti loal ehitusega alustada.

Lindude pesitsusajal 15. aprillist kuni 15. juulini tuleb Alexelal hoiduda vundamendisüvendite rajamisest.