Aasta tagasi toimunud rünnaku kohta on ilmunud vaid mõned napid read justiitsministeeriumi veebiküljel rutiinses nädalaülevaates