Kuna Hiieko põhitegevus oli kütte- ja ventilatsioonisüsteemide paigaldus, eraldati sealt müügiosakond ja mõõtelabor ning selle baasil moodustati uus ettevõte. Värske ettevõttega alustati ka kohe ventilatsioonirestide tootmist.

Aeg läks edasi ja ettevõte kasvas ning arenes jõudsalt edasi. 2005. aastal osteti ära Tehas Metallisti ventilatsioonitootmine. 2007. aastal ehitati Lasnamäe külje alla uus tehas ning selleks ajaks oli algsest üheteistkümnest töötajast saanud juba rohkem kui sada inimest. Kusjuures algsest koosseisust on siiani alles üle poole, praeguseks töötab ettevõttes üle kahesaja viiekümne inimese.

ETS NORDi edu võtmeks peab juhatuse esimees ettevõtte usaldusväärsust. Ta meenutab, kuidas renoveeriti Helsingis Stock-
manni peahoonet ning kuna samal ajal kaubamaja töötas, sai kesklinna viia täpselt õige koguse õigeid tooteid ning laadimiseks anti ajaaken 15 minutit. Kui kaubaauto oleks hilinenud, oleks järgmine ajaaken tekkinud alles mitme päeva pärast. Ent tänu kiirele ja täpsele tegutsemisele pidi Soome koostööpartner Consti OÜ neid kiitma: nad ei hilinenud kolmeaastase perioodi jooksul kordagi.

Aegade jooksul on tekkinud muidugi ka raskusi, näiteks on neid mõjutanud tugevalt Vene majanduskriis, panganduskriis ja ehitusturu krahh, mil ehitusmahud langesid lausa 65%. Siis osteti Soome üks väike tootmisettevõte ja alustati Soome filiaali. Sellest on praeguseks saanud ETS NORDi kõige suurem müügiüksus. Küll aga ei olnud soomlasi lihtne motiveerida eestlaste jaoks tööd tegema.

Ettevõttes meenutatakse tihti, kuidas kunagi Soomes esimest tööpäeva alustades kutsuti terve Soome meeskond laua ümber ja avati šampanjapudel. Kõik rõõmustasid, et küll on tore: nüüd on meil uued omanikud ja hakkame kõiki hommikuid alustama šampanjaga.

Küll aga pidid soomlased pettuma: pärast tervitusnapsu pidi hoopis koristama asuma. Selle peale üks vanem tubli töömees torises, et nüüd on temal aeg pensionile minna.
Küll aga harjuti rahvusvahelise seltskonnaga kiiresti: viimasel jõulupeol olid kohal eesti, vene, soome, rootsi ja taani rahvuse esindajad, pidu läks väga rõõmsalt ja kõigile hästi korda ning nüüdseks on ETS NORD üks Soome suurimatest tegijatest.

Ettevõte toetab igati noori ning üritab noortele spetsialistidele pakkuda arenguvõimalusi, et eriala edendada. Nad toetavad TTÜ ja EKA tudengeid, samuti Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühendust ning pakuvad aktiivsetele ja õpihimulistele noortele praktikakohti ja mentorprogramme. Tublimatele praktikantidele pakutakse ka töökohti.

Ühtlasi ei ole harv juhus, kus ettevõte toetab oma töötajate ja koostööpartnerite noori lapsi nende unistuste täitumisel, olgu selleks siis sumomaadlus või motokross.

Võrreldes 20 aasta taguse ajaga hakkavad ETS NORDi kogemusel inimesed aina enam mõistma, milleks on ventilatsiooni vaja. 90% ajast veedetakse ju külmal ajal siiski siseruumides.

Ventilatsioonisüsteemide arengus on toimunud suur hüpe edasi, sisekliima nõuded on karmistunud, õhuvahetusehulgad on suurenenud ning Eesti uusehitiste ventilatsioonisüsteemide tase on suhteliselt kõrge. Uus EU 0-energia direktiiv ei lubagi järgmisest aastast sundventilatsioonita maju ehitada.

Suuremal osal hoonetel, mis ehitati 20 aastat tagasi, on nüüdseks renoveerimise käigus süsteemid teist korda ära vahetatud. Eestis loetaksegi hea ehitustava põhjal ventilatsioonisüsteemi projekteeritud elueaks 20 aastat. Rootsis on see juba ainult 15 aastat. Arvestatakse, et vanemad süsteemid on moraalselt vananenud ning vajavad väljavahetamist.

Puuduliku ventilatsiooni korral halveneb hoonete sisekliima, mis omakorda mõjutab inimeste tööviljakust. Peavalud, mõttetegevuse aeglustumine ja üldine väsimus on saastunud siseõhu sagedased kõrvalnähud. Seega on väga oluline pakkuda töötajatele värsket õhku, et mõte jookseks, töötaja oleks energiline ning tunneks ennast hästi.

Ka 2018. aastaks on ettevõttel suured plaanid: suurim eesmärk on Skandinaavia turul oma positsioone tugevdada. Praeguseks tegutsetakse Soomes, Rootsis, Taanis. Eestis töötavad ETS NORDi toodetud komponentidest ehitatud ventilatsioonisüsteemid juba ligi 60 protsendil viimase kümnendi uutest ja renoveeritud hoonetest.

Pideva tootearenduse kaudu täiendatakse ETS NORDi tootevalikut igal aastal vähemalt kümmekonna uue põlvkonna tootega. Sellega kindlustatakse oma tooteportfelli jätkusuutlikkus ja vastavus kiiresti areneva Skandinaavia ehitusturu nõue-
tele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid