Politsei- ja piirivalveameti tehtud reidid ehitusobjektidele näitasid, et ettevõtjad jätavad enamasti ukrainlastest ja moldovlastest töötajad nõuetekohaselt registreerimata. Kõige rohkem rikkumisi on leitud Harjumaal. Enim on tabatud Ukraina kodanikke, kes on Eesti töö­turul nõutud eelkõige väiksemate palganõudmiste tõttu.

2017. aastal tabati rohelisel piiril (s.t kontrolljoonel Venemaaga) ebaseaduslikult rändelt 35 isikut, mis on 25 inimest vähem kui aasta varem. Piiriületajad tulevad pimedal ajal läbi metsa, ühtegi dokumenti ega ka rahvusvahelise kaitse taotlust ei esita, sest reeglina ei kavatse nad jääda Eestisse, vaid soovivad siit ruttu edasi sõita.

Kurikuulsaim juhtum leidis aset veebruaris, kui peeti kinni kaheksa vietnamlast, kes olid pressitud ühte autosse. Ühtekokku ületas mullu sel viisil piiri 16 Vietnami kodanikku. Augustis peeti Luhamaal kinni kuus Iraagi kodanikku.

Ebaseaduslik ränne tähendab seda, et riigipiiril või riigis avastatakse kolmandate riikide kodanikke, kellel puudub seaduslik alus Eestis viibimiseks. Siia alla kuuluvad viisa väärkasutamise juhtumid, võltsitud dokumendid ja ka ­ebaseaduslik piiri­ületus.