Mida arenenumaks ja võrdsusele suunatumaks muutuvad riigid, seda enam hakkavad neis riikides erinema meeste ja naiste isiksuseomadused. Just sellisele, esmapilgul ootamatule teaduslikule järeldusele jõuti kümme aastat tagasi avaldatud teadusartiklis, kus võrreldi isiksusejoonte erinevusi 55 riigis.* Uuringus olid meeste-naiste isiksusejooned kõige sarnasemad Fidžis, Kongos ja Indoneesias. Kõige enam lahknesid isiksuseomadused Prantsusmaal, Hollandis ja Tšehhis.

Artikli autoriteks olid Tartu ülikooli teadlased Anu Realo ja Jüri ­Allik ning David P. Schmitt(Bradley ülikool) ja Martin Voracek (Viini ülikool), osaliselt finantseeriti tööd Eesti haridusministeeriumi grandiga. Nii Realo kui Allik tunnistavad, et möödunud kümmekonna aastaga on sellest tööst saanud üks nende enim tsiteeritud teadusartikleid. „Värskemad tulemused ainult tugevdavad meie tollaseid leide,“ lisab Allik.

Juba avaldamise ajal pälvis töö tähelepanu ka massimeedias. Viimase aasta jooksul on Realo, Alliku ja nende kompanjonide kümne aasta tagune teadusartikkel aga teinud tõelist renessanssi: New York Timesist kuni ­CNNini uurivad ja puurivad kõik Eesti teadlaste avastusi.