Seda uudist pole ilmunud, ja kui EKRE valimisi ei võida, loodetavasti ka ei ilmu. Kuid asendades Liina Maksimiga ning sünnituspataljoni jalaväepataljoniga, muutub kõik mõistetavaks. Kaitseväekohustusest hoidumine on kuritöö, sest mehed on selle kohustusega sündinud.

See ei peaks nii olema, ütlen ma.

Ajateenistuskohustus on orjanduslik relikt. Naised sünnivad vabadena, meestel on aga võlg, mis tuleb lunastada täisealiseks saades. Võlga makstakse barakkides, kus õpetatakse alandusi, tapmist ja rividrilli ning esineb enesetappe ja hukkumisi. Kes võlga tasuda ei taha, peab susserdama (ajateenistus on läbimata peaaegu kõigil nooremail kaitseministritel) või minema vangi.

See ei peaks nii olema, ütlen ma. Ühe soo keha ei saa olla rohkem riigi oma kui teise.

Zeitgeist ei soosi patsifismi, lontivajunud militarismipurjed on taas pungil nii Rootsis kui ka Leedus. Kuid see on ajutine. Üldinimlikus perspektiivis saab suund olla vaid orjandusliku ajateenistuse kaotamisele. Ning mõelgem positiivselt: kõigile riigikaitsjaile palka makstes panustaks Eesti kaitsele kaugelt üle kahe protsendi SKTst. Oleksime NATOs veelgi eesrindlikumad kui seni.