Samal ajal leidub Tallinnas suuri metsaalasid, mis on käsitletavad kui metsamajanduse alad, mille raiumiseks annab riigi keskkonnaamet vastavalt seadusele välja lageraieload ja kümnete hektarite kaupa võetakse maha suuri elujõus puid.

Linn saatis nii õiguskantslerile kui ka keskkonnaministeeriumile kirja, et selline tegevus pole kooskõlas põhiseaduse mõttega, et kohalikul omavalitsusel peaks olema otsustusõigus oma territooriumi üle.

2017. aastal toimunud metsaseaduse muudatustes on vastav seaduseparandus juba olemas, aga hakkab kehtima alles 2020. aastal.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (pildil) rääkis Ekspressile, et Tallinna linn kaalub moratooriumi kuulutamist lageraietele, mida tehakse metsateatise alusel Tallinna linnas.

„Kui ootame seaduse jõustumiseni, võib olla juba liiga hilja. Linnametsad on siiski linnaelanike kopsud ja nende maha raiumine ei peaks olema nii lihtne nagu kuskil maakohas,“ ütles Novikov.