Kolmandikul eestlastest on tõsised joomisprobleemid, tõdeti Tervise Arengu Instituudi hiljutisel alkoholikonverentsil. Ka USAs on purju joomine olnud pikka aega probleemiks. 5. aprillil kirjutas ajakiri Forbes aga uuringust, mille tulemuste kohaselt on kanepi seadustanud osariikides purju joomine oluliselt vähenenud. Kas võiks Eestiski eeldada, et uue legaalse mõnuaine lisandumine alkoholiprobleemi vähendaks? Ilmselt on paljud kogenud, et mõni painav mõte ei lähe enne peast minema, kui tuleb mõni teine teema asemele. Meediaski ei püsi üks probleem kaua ülal, ikka kerkib asemele mõni uus. Nii võib eeldada, et alkoholi tarvitamine on samuti millegagi asendatav, häda korral kas või mõne teise ebasoovitatava käitumisega. Teadlased uurisidki näiteks, kas alkohol ja kanep tõrjuvad üksteist nende kasutajate menüüst välja või hoopis ärgitab ühe tarvitamine ka teist kasutama.

Mitmed uuringud näitavad, et kanep võib asendada alkoholi. 2016. aastal ilmus väljaandes „Substance Use & Misuse“ artikkel, kus California alkoholi uuringute grupi teadlased leidsid, et keskkonnas, kus kanepisse suhtutakse leebemalt, võivad noored oma alkoholitarbimist vähendada. Käesoleva aasta juulis tutvustati teadusajakirjas Alcohol and Alcoholism uuringu tulemusi, kus muu hulgas leiti, et USAs on marihuaana tarvitajate hulgas joomine vähenenud.

Mitmed meditsiinilise kanepi ­uuringud kinnitavad, et ravikanepi kasutamine tõrjub patsientide vajaduse alkoholi ja muude uimastite järele. Nii väitsid Kanada ja USA teadlased viis aastat tagasi ajakirjas Addiction Research & Theory, et uuritud patsientidest peaaegu pooled kasutasid kanepit asenduseks alkoholile ning rohkem kui kolmandik asenduseks keelatud uimastitele. Peamine põhjus oli kaasnähtude puudumine. Uuringu autorid leiavad, et kanepi kasutamine teiste sõltuvusainete tarbimise asendamiseks on õigustatud. Ka väljaandes Harm Reduction Journal on positiivselt esile tõstetud kanepi kasutamist alkoholist loobumisel ning leitud, et ühe sõltuvusaine asendamine teisega peaks kahjude vähendamise kontekstis olema laialdasemalt kasutusel.

Ahvatluste avaram valik leevendaks eestlaste suurt probleemi, mis on alkoholisõltuvus.

Osa räägib siiski, et kanepi pruukimine pigem hoopis toetab alkoholitarbimist. Paar kuud tagasi ilmus väljaandes Addiction Karolinska instituudi ja Rootsi sõltuvusainete teabenõukogu (CAN) teadlaste artikkel uuringust teismeliste uimastikäitumise kohta aastatel 1989–2016. Alkoholi ja kanepi tarbimise vahel tuli esile positiivne seos, mis on ajas nõrgenenud. Leiti, et Rootsi noorte huvi vähenemist joomise vastu ei saa seletada suurenenud kanepitarbimisega. Uurijad Norra alkoholi ja narkootikumide uurimise instituudist on hinnanud seda, kuivõrd Euroopa noored kasutavad alkoholi ja kanepit korraga. Nad kirjutasid 2009. aastal väljaandes Drug and Alcohol Dependence, et kanepit kasutatakse enamasti koos alkoholiga, eriti maades, kus kanepikasutamine on rohkem aktsepteeritud ja alkoholi kasutatakse vähem. Kanepi ja alkoholi koostarbimist pidasid nad ohtlikuks. Ühtlasi tuli esile, et alkohol ja kanep on pigem üksteise täiendajad kui asendajad. 2016. aastal ilmus ajakirjas Addictive Behaviors ameeriklase O’­Hara ja ta kolleegide artikkel alkoholi ja kanepi tarvitamisest USA tudengite hulgas. Uuringus leiti, et mida rohkem kasutati stressi maandamiseks alkoholi, seda suurema tõenäosusega tarvitati ka kanepit. Samas agaramate alkoholi- ja kanepitarvitajate puhul alkoholi tarvitamise lisandumisega kanepi kasutamine vähenes.

Alkoholi ja kanepi asendavat seost toetavaid uuringuid on rohkem. Väljaandes „Substance Abuse and Misuse“ ilmus paar aastat tagasi kirjanduse ülevaade uuringutest teemal, kas alkohol ja kanep asendavad teineteist või pigem toetavad. Rohkem uuringuid toetas järeldust, et kanep ja alkohol pigem asendavad, kui täiendavad üksteist. Kolmandik uuringutest ei toetanud kumbagi varianti ning üks toetas mõlemat. Varasematest töödest järeldati, et noorte huvi alkoholi vastu võib kahaneda kanepi parema kättesaadavuse korral. Samas tuli esile, et noorte kanepikasutamine tundub vähenevat karmima alkoholipoliitika tingimustes.

Olgugi et Eesti poliitikud ja terviseedendajad väidavad sageli, et kanepi tarbimise kujul pole meile veel ühte probleemi alkoholi kõrvale lisaks vaja, võib kanep hoopis alkoholismi probleemi vähendada. Siiski on teadusuuringud rõhutatud vajadust arvestada konkreetset konteksti ja vanusegruppide iseärasusi. Ettevaatlikuks teeb see, et alkoholi ja kanepi koostoime võib vägagi ohtlik olla. Ent pluralism on demokraatia üks põhitunnuseid ja mitmekesisusest võib tulu tõusta ka sõltuvusprobleemide vähendamisel. Muidugi oleks tore, kui halvad sõltuvuskäitumised asendatakse millegi tervislikuma – spordi või tööga. Paraku on inimesed alati teinud ka midagi taunitavat... Igal juhul leian, et ahvatluste avaram valik leevendaks eestlaste suurt probleemi, mis on alkoholisõltuvus.