Austrias asuvasse Viini Kaubanduskohtusse esitatud hagi tõttu, toimiku number 43 Cg 94/17x, kohustub AS Ekspress Meedia viivitamatult lõpetama hr Mark Pock`i, elukoht Viin, tehtud fotode kasutamise (avaldamise, kättesaadavaks tegemise, kopeerimise, levitamise, redigeerimise) ilma tema loata. See kehtib eelkõige lisatud foto kohta. Samuti kohustub AS Ekspress Meedia eelnimetatud viisil mitte kasutama Mark Pock`i fotosid ilma tema originaalautorina nimetamiseta.

Kinnitanud notar hr Harald Stefan,

Viinis, 13. novembril 2018