Eesti Ekspress kirjutas, et kuigi EKRE ei ole natsipartei ja ei kanna natsiideoloogiat, siis vähemalt ühe pühendunud antisemiidi ja natsi – Ruuben Kaalepi – on nad Riigikokku toonud. Kaalepi antisemitismil on pikk ja dokumenteeritud ajalugu, millest Ekspress tõi välja ainult mõned näited.

Ruuben Kaalep vastas süüdistustele. Ekspress lisas Kaalepi vastused originaalloo juurde. Neis Kaalep paraku valetab ja jätkab antisemiitluse õigustamist.

Ekspress viitas originaalloos, et veebruaris tõi Kaalep Eestisse esinema antisemiitliku portaali Counter-Currents omaniku Greg Johnsoni. Kaalep vastas, et Counter-Currents on paremrahvuslik ja Greg Johnsoni antisemiitlikud väited on kontekstist välja kistud.

Kaalepi väide ei vasta tõele. Võimalik, et Ruuben Kaalep eeldab, et EKRE valijad, EKRE juhid ja laiem avalikkus pole väljaannet Counter-Currents lugenud ja seetõttu on tal võimalik selle valega oma jäljed katta.

Vaatame aga lähemalt. Jaanuaris, kui Sinine Äratus reklaamis, et Eestisse on tulemas Counter-Currents juht Greg Johnson, avaldas Johnsoni juhitud portaal pika essee pealkirjaga „Demoskrieg & Diaskrieg:The Two Great Truths of the Jewish Question” (Demoskrieg & Diaskrieg: juudiküsimuse kaks suurt tõde - toim.).

Autor Spencer J. Quinn alustab esseed väitega, et valge rassi ning juutide vahel käib eksistentsiaalne sõda. Sellel Quinn pikalt ei peatu - antisemiitide seas on juutide ja valgete vaheline sõda niivõrd elementaarne tõde, et seda pole vaja pikemalt lahata.