Kroonika vahendas, Hundi sõidukile tehti tavapärane hooldus, lisaks vahetati pidurikettad ja -klotsid (armatuurlaual süttinud piduriklotside tuli oligi põhjus, miks Hunt hooldusesse pöördus). Töökojast väljudes põles Hundi auto armatuurlaual aga uus hoiatustuli. Selgus, et hoolduse käigus tehtud tarkvarauuendus tuvastas Hundi autolt eemaldatud tahmafiltri.

See on auto omavoliline manipuleerimine, mis peagi lisaks auto omanikele ka filtri eemaldamise teenust pakkuvatele töökodadele jama kaela tõmbab.

Mullu novembris saatis majandus- ja kommunikatsiooniminsteerium kooskõlastusringile eelnõu, mis pakkus muuseas välja ka võimaluse reguleerida seni õigusnormide hallile alale jäänud tahmafiltrite omavolilise eemaldamise.

„Probleem on üleval, kuigi selle mastaapsust me ei tea,“ möönab maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra.