Kui Brown püüab oma teoses kirjeldada Ameerika Lääne „avastamist“ indiaanlaste vaatepunktist, siis sama teeb „In Pursuit of Venus“ (2015–2107) Vaikse ookeani saarte rahvaste koloniseerimise looga. „USAs oli väga levinud arusaam nimega Manifest Destiny (e.k Jumalast ilmutatud eesmärk – 19. saj USA poliitikute demagoogiline fraas, mille järgi pidi USA annekteerima naabermaad koos Kuubaga ja millega õigustati indiaanlaste maade hõivamist – KK),“ jätkab Pinker. „Et pärismaalaste saatus on niikuinii välja surra. Ja selline arusaam jõudis ka Uus-Meremaale. Et Uus-Meremaa pärismaalased, maoorid, surevad niikuinii välja, miks me peaks aitama neil ellu jääda. See on lihtsalt ajaraisk. Nad on väärtusetud metslased, pole isegi orjadeks piisavalt head. Nii et see oli kohutav aeg. Ja seda traumat elavad Vaikse ookeani saarte rahvad siiani läbi.“