Kanuti Gildi SAALi seostatakse pigem kontseptuaalse kui elamusliku teatrikunstiga. Mart Kangro uuslavastus on mõlemat korraga ja veel palju enamat. „Enneminevik“ oli esmalt mõnus-ergastav meeltekümblus: et publik paigutati lavaruumi (Estonia teatrilt päritud sametistmete tribüün oli kaetud linaga), oli võimalik lavastuse dekoratsioonidele, s.t tühja lavaruumi seintele toetuda ja lähedalt aduda lihtsate vahenditega (laest tilkuv vesi, vana diapositiiviprojektor) toodetud, ent lavaatmosfääri peenekoeliselt muutvaid eriefekte.