Veiko on pikaajaline töötu narkomaan. Tal on varguste eest 2 kehtivat kriminaalkaristust ja 22 kehtivat väärteokaristust.