Tavaliselt tuuakse veised sinna tapamajast rümpade ehk töödeldud lihakeredena. Tehasesse jõudes on rümbad alati nahata ning peade ja sõrgadeta. Seekord tõstsid vene keelt kõnelenud mehed kaubikult maha neli looma. Need loomad olid aga veel naha, peade ja sõrgadega.

Veiste kõrid olid noaga läbi lõigatud, justkui olnuks tegemist koduse hädatapmisega või jahil kütitud ulukitega.

Sisikonnad olid loomadel välja võetud, kuid rohmakalt: näiteks udarad olid pooleks lõigatud. Enda tarbeks tapmise puhul talunikud tavaliselt loomadega nii robustselt ringi ei käi.