Eesti kool võiks olla nn ennastjuhtiv kool, kus koolipidamisega – juhi valimise, eelarve koostamise, üldise arendusega – tegeleksid üheskoos kolm osapoolt: kohalik omavalitsus, õpetajad ja lapsevanemad. Sest kooli panustavad ju kõik – vald maksurahaga, õpetajad oma aja ja energiaga ning lapsevanemad oma laste tulevikuga. Mõned koolipidajad on aastakümneid eelistanud kohalikke poliitmänge tänapäevase ja kodulähedase põhihariduse arendamisele. Hea kool ei sünni iseenesest, omanik peab tahtma ja oskama seda arendada. Ja koolide omanik on enamikul juhtudel kohalik omavalitsus.