Loote Ultrahelikeskus avas uksed 1. juunil 2011, sümboolselt tähtsal lastekaitsepäeval. Alustasime esimese trimestri kombineeritud sõeluuringuga (OSCARi test) loote kromosomaalse patoloogia ning rasedusaegsete probleemide (preeklampsia ja kasvupeetus) varajaseks diagnostikaks. Tol ajal oli OSCARi test täpseim sünnieelne kromosomaalsete haiguste sõeltest ning riiklikud haiglad seda veel ei pakkunud.

Panustasime juba algaastatel kõrgtehnoloogiale ja võtsime kasutusele maailma selle aja ühe täiuslikuma sünnieelse 3D-/4D-ultraheliaparaadi Voluson E8. See võimaldas uurida loote organstruktuure varajases raseduses ja teha lootest 3D- ja 4D-mahu-uuringuid ning loote veresoonte doppler-uuringuid.

Tegutsemisaja jooksul oleme aidanud 29 559 patsienti ja teinud 5694 OSCARi testi.

Algaastatel oli suur osakaal loote 3D-/4D-ultraheliuuringutel, aga nüüdseks pöördub iga neljas patsient keskusesse OSCARi testiks ja iga kolmas loote anatoomiliseks uuringuks. Ainult iga viies patsient pöördub loote ultraheliuuringuks emotsionaalsetel näidustustel.

2011. aastal alustasime ka loote südame detailse uuringuga ehk loote ehhokardiograafiaga, mida kõik riiklikud haiglad veel ei pakkunud. Samal aastal saatsime esimese raske südamerikkega loodet kandva ema Berliini Südame Instituuti, kus naine sünnitas ja vastsündinut kohe edukalt opereeriti. Sel ajal niisuguseid südamerikkeid Eestis vastsündinutel veel ei opereeritud.

2012. aastal alustasime loote kesknärvisüsteemi süvendatud ultraheliuuringut – loote neurosonograafiat, mida riiklikud haiglad ei pakkunud. Samal aastal saatsime raske kopsupatoloogiaga loote sünnieelsele operatsioonile Londonisse King’s College Hospitali. Siiamaani sünnieelseid operatsioone loodetel Eestis veel ei tehta.

2013. aastal võtsime esimesena Eestis kasutusele loote kromosoomihaiguste mitteinvasiivse sünnieelse sõeluuringu – Panorama testi, mis on seni üks täpsemaid teste maailmas. Oleme praeguseks teinud 712 Panorama testi.

2014. aastal lisandus Panorama testile mikrodeletsioonide paneel, mille abiga sai peale eelnimetatud kromosoomihaiguste teatavaks ka info viie kõige sagedasema vaimset alaarengut põhjustava geenihaiguse kohta (DiGeorge’i sündroom, 1p36 deletsioonisündroom, Angelmanni sündroom, Cri-du-Chat-sündroom ja Prader-Willi sündroom).

Samal aastal hakkasime pakkuma OSCARi testi raames loote kaheksa kõige raskema südame arengurikke sõeluuringut. Meetod võimaldab OSCARi testi käigus avastada juba ligi 85% eluks sobimatutest südameriketest.

2015. aastal võtsime esimesena Eestis kasutusele sünnieelse mitteinvasiivse loote küpsuse hindamise testi – Quantus FLMi testi, mis on oluline enneaegse sünnituse ajastamiseks kasvupeetusega last kandvatele emadele.

2016. aastal võtsime Eestis esimesena kasutusele Horizoni testi, mis uurib vanemaid 274 retsessiivse autosomaalse haiguse suhtes. Kui mõlemad vanemad kannavad vastavat defektset geeni, siis on 25% juhtudest oht, et nende laps on haige.

Samal aastal võtsime kasutusele ka Anora testi, mis on geneetiline uuring abortlootest raseduse katkemise geneetilise põhjuse väljaselgitamiseks.

2017. aastal lisandus võimalus pakkuda kaksikraseduste puhul Panorama testi.

2018. aastal lõime seoses loote sünnieelsete patoloogiate keerulisemaks muutumisega väliskonsultantide võrgu: professorid Rabih Chaoui Saksamaalt, Dario Paladini Itaaliast ja Gustavo Malinger Iisraelist. Saame konsulteerida nendega raskemaid haigusjuhtusid ja saata patsiente konsultatsioonile.

2019. aastal hakkasime esimesena Eestis pakkuma lapseootel naistele lisaks esimese trimestri preeklampsia sõeluuringule ka teise ja kolmanda trimestri preeklampsia sõeluuringut.

Samal aastal võtsime kasutusele Vistara testi, mille eesmärk on saada teada 30 erineva loote üksikgeeni patoloogia kohta, mis võivad põhjustada 25 erinevat geenihaigust.

Uuemaks suunaks on raskete rasedusaegsete komplikatsioonide preeklampsia, loote üsasisene kasvupeetus ja enneaegse sünnituse varane diagnostika ning riskirasedate ja nende loodete teaduspõhine jälgimine.

Loote Ultrahelikeskuses on olnud ka katselabor, kust on alguse saanud uued innovaatilised ideed, nagu Skype- ja stream-ultraheliuuringu ülekanne, loote 3D-kujude valmistamine ultrahelipildi alusel ning ultraheliuuringu salvestus koos häälega mälupulgale.

Täname patsiente, kes on meid usaldanud ja tundnud, et on meile alati oodatud.

Loote Ultraheliskriining OÜ

Tegevusluba L03850

A.H. Tammsaare tee 47

Tammsaare Ärikeskus, Tallinn

tel 656 6162, 521 0046

ultraheli.ee