Kiireks kasvuks on mitu teed. See võib toimuda kas orgaanilise kasvu teel eesmärgiga olla turust eespool või ülevõtmistehingute kaudu. Eelmise aasta lõpus oli Tallinna börsilt raha kaasanud 16 ettevõtet. Seda on ilmselgelt vähe. Võrdluses Läti ja Leeduga oleme küll edukad, ent see number on väga väike. Eriti võrreldes pankades hoiustajate kontodel investeerimist ootava 8 miljardi euroga.

Teen üleskutse. Ettevõtjad, minge börsile ja küsige turult raha selleks, et laieneda Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa turule. Olge julgemad, miks mitte laieneda ka Ukrainasse, Valgevenesse või Venemaale, kui investeerimiskliima nendes riikides seda võimaldab.

Ettevõtjad, minge börsile ja küsige turult raha selleks, et laieneda Soome, Rootsi, Norra, Saksamaa turule. Olge julgemad.

Sageli diskuteeritakse, kui suur potentsiaal on Eesti ükssarvikutel: Bolt, TransferWise, Pipedrive OÜ, Veriff. Neid pole meie tabelis. Põhjus on lihtne. TOP101 metoodika hindas Eesti residente ja ettevõtte väärtuse kujunemisel oli peamiseks näitajaks ettevõtte äritulusid väljendav EBITDA. Eespool nimetatud kasvuettevõtted on kas registreeritud väljaspool Eestit või ei tooda veel kasumit. Loodame, et mõlemas teguris toovad lähiaastad positiivseid arenguid ning ka Eesti ükssarvikud on tulevikus TOP101s.

Mitmed ettevõtted nagu näiteks Cleveron, Skeleton Tehnologies, Magnetic MRO tõestavad, et ka keerulistes, tehnoloogiamahukates valdkondades suudetakse rahvusvaheliselt väga edukad olla. Loodame neidki varsti näha TOP101 nimekirjas.

Võrreldes Lätiga võime olla uhked. TOP101 Eesti väärtuslikumate ettevõtete seas on vähe riigiomandis olevaid firmasid. Eesti väärtuslikumatest ettevõtetest lausa 90 protsenti on eraettevõtted.

Soovime, et TOP101 oleks pikaajaline projekt. Koostame samalaadset edetabelit ka Läti kohta, siis on tulevikus huvitav analüüsida, mis toimub Läti ja Eesti ettevõtluses majanduskeskkonna muutumisel ja ka riikide erinevaist majanduspoliitikaist lähtuvalt.

Ettevõtete jätkusuutlik areng, julge innovatsioon, laienemine uutele turgudele, tarkade inimeste kaasamine avatud maailma tööjõuturul Eesti ettevõtete kasvuks – need on meie ettevõtjate peamised teemad. Kutsun üles ka majandusajakirjanikke – kuulutame järgmise aasta naabrite aastaks! Kirjutame nende ettevõtjate kogemustest, kes on lähiturgudele sisenenud.

Tänan partnereid: Nasdaq Eestit, Prudentia Riiat ja Ekspress Meediat, kellega koostöös TOP101 Eesti avalikkuse ette tõime.

Soovin jätkuvat edu ning jõudu kõigile Eesti ettevõtjaile, et nad edukalt kasvataks nii oma ettevõtete väärtust kui Eesti rahvuslikku rikkust!

Illar Kaasik, Prudentia partner