Matusetalitajad tegid ettepaneku, et eriolukorra ajal toimuks haiglas surnute väljastamine ainult hoone välisukse kaudu. Surnukehale läheksid külmkambrisse järele ainult matusebüroo enda töötajad, kes kannavad kaitsemaske ja kasutavad laibakotte.

Haigla aga leidis, et hetkel pole põhjust piirata haigla ja haigla koostööpartnerite töötajate liikumist surnu transpordil külmkambrisse ja sealt ära.

Haigla juhatuse liige Arvi Vask lubas, et „kõik liikumised ja kontaktid on minimaalsed“.

See ajas kopsu üle maksa Võru Matusetalituse juhatajal Andrus Rattasepal. Tema sõnul tähendab haigla vastus, „et haigla aktsepteerib endiselt olukorda, kus meie kasutuses olevast surnute külmkambrist transpordivad surnuid ära haigla muud koostööpartnerid, s.t kolmandad isikud, kes tegelevad samuti matuseteenuste osutamisega“.

Rattasepp saatis aprilli algul pöördumise terviseametile, kus nõudis Lõuna-Eesti haigla korrale kutsumist. Ta põhjendas: „Me ei ole rahul sellega, et need kolmandad isikud ei täida praeguses olukorras vajalikke ohutusnõudeid – ei kasuta laibakotti, ei kanna isikukaitsevahendeid jmt – ning on seetõttu ohu allikad.“