Kohtunik Katre Poljakova rahuldas Kõmmari venna Toivo Rätte tsiviilhagi suurusega 3331.39 eurot. Samti rahuldas kohus osaliselt tütre Senni Rätte tsiviilhagi, mille raames mõisteti tema kasuks Šmutovilt välja 26 305.86 eurot.

Karel Šmutovilt mõisteti välja riigi tuludesse menetluskuluna: sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 876 eurot, ekspertiisitasud kogusummas 6954 eurot, kaitsjatasud summas 330 eurot. Ühtlasi mõisteti välja kannatanu kasuks menetluskulud summas 1280 eurot.

Šmutov kulutas enda kaitseks õigusabikuludena 13 920 eurot, mille kohus jättis tema enda kanda.

Lisaks konfiskeeritakse Šmutovilt sõiduauto Audi A6 kui kuriteo toimepanemise vahend.

Kohus leidis, et Kõmmari tapmine toimus hingelise erutuse seisundis. Peale paarimeetrist tagurdamist ei hakanud Šmutov ära sõitma, vaid sõitis Kõmmarile tahtlikult otsa. Tema auto oli korras.

Prokurör Kelly Kruusimägi süüdistas Šmutovit tahtlikus tapmises, mille eest saab karistada 6-15 aastase vangistusega. Kohus aga tunnistas Šmutovi teo provotseeritud tapmiseks, mille eest karistatakse 1-5 aastase vangistusega. See tähendab, et kohus arvestas otsuse tegemisel, et Raivo Rätte tungis ise eelnevalt Karel Šmutovile kallale. Kohus pidas õiglaseks karistada Šmutovit tunduvalt leebemalt, kui nõudis prokurör.

Ansambli Kosmikud basskitarristina tuntud “Kõmmari” suri 2018. aasta 19. juuli öösel Tallinnas auto alla jäämisel saadud vigastustesse. Autoroolis oli väikese elektrifirma omanik Karel Šmutov.

Süüdistuse kohaselt sõitis Šmutov ohvrile Nõmmel Kivi tänaval tahtlikult otsa. 48aastase Rätte keha jäi lõpuks täielikult auto põhja alla.

Prokurör Kelly Kruusimägi sõnul ei peatanud Šmutov autot ka siis, vaid jätkas gaasi andmist. Tahtliku tapmise eest küsis prokurör kohtualusele 7 aastast vangistust.

Raivo Rätte tütar Senni Sofia Rätte nõudis seoses oma isa surmaga Šmutovilt tsiviilhagiga üle 66 000 euro nii mittevaralise kui varalise kahju hüvitamiseks. Raivo Rätte vend Toivo Rätte aga tahtis Šmutovilt saada rohkem kui 13 000 eurot moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks.

Šmutov ennast süüdi ei tunnistanud. Ta ütles oma viimases sõnas: “Mul on väga-väga kahju, et sellised sündmused aset leidsid, aga mitte mingil juhul ei sooritanud ma seda tahtlikult.”

Šmutovit kaitsnud advokaadid Sirje Must ja Anu Vilt nõudsid kohtus oma kliendi täielikku õigeksmõistmist. Nad juhtisid kohtu tähelepanu sellele, et pärast otsasõitu helistas Šmutov häirekeskusesse ja kutsus maas raskete vigastustega lamanud Rättele esmaabi.

Advokaadid rajasid oma kaitsetaktika allaajamisele eelnenud sündmustele, rõhutades läbivalt “Kõmmari” agressiivset käitumist.

Raivo Rätte ja tema abikaasa Palmi Rätte (42) lahutasid 22. juunil 2018 oma abielu. Neile kuulus ühiselt Tallinnas Nõmmel asuv maja. Lahutuse käigus ei jõudnud endised abikaasad kokkuleppele, mis majast saab. Tolleks ajaks elasid nad lahus, sest Raivo töötas juba aastaid Helsingis psühhiaatriahaiglas õena.

Raivole ei meeldinud ka see, et Palmi oli kohtunud aprillis Karel Šmutoviga, millest sai alguse naise ja mehe vaheline suhe. Raivo saatis nii Palmile kui Karelile sotsiaalmeedias roppe ja ähvardavaid sõnumeid.

25. juuni öösel teatas Palmi politseile, et Raivo tuli koju ja kägistas teda. Politsei pidas Raivo lühikeseks ajaks kinni ja plaanis kohtult taotleda talle oma endise abikaasa suhtes lähenemiskeeldu.

Politseil ei õnnestunud seda plaani ellu viia, sest Raivo naases Soomest Eestisse oodatust varem. Ta tuli 18. juuli õhtul Helsingist viimase laevaga ja läks Kivi tänavale.

Samal päeval oli Raivo kohtunud Helsingis oma vennatütrega ja rääkinud, et temas on tärganud vene pätt, ta peksab selle mehe niimoodi sealt välja, et verd pritsib.

Teel koju saatis Raivo lähedasele inimesele Facebookis sõnumi: “Ma löön mättasse selle venna, usu mind.”

Karel Šmutov oli jäänud tol ööl koos Palmi Rättega Kivi tänava majja ööbima. Uksest sisse astunud Raivo tungis juba magama heitnud paarile kallale ja ründas neid sõrgkangiga. Nii Palmi kui Karel said peast vigastada ja veri voolas.

Palmi tormas öhe tänaval elavate naabrite juurde, et helistada ja abi kutsuda. Raivo aga ajas Kareli majast välja ja nõudis tema lahkumist. Karel istuski autosse, tagurdas ja sõitis seejärel Raivole otsa.

Advokaadid seletasid Šmutovi käitumist peapõrutusega, mille põhjustas Raivo poolt sõrgkangiga antud obadus.

Kaitsjad kritiseerisid teravalt ka politsei poolt lavastatud uurimiseksperimenti, mille käigus muudeti auto liikumise trajektoori.