Artiklis kõneks olev fond on Baltic Sea Conservation Foundation (BALTCF), mis loodi 2014. aastal Saksa keskkonnaühenduse BUND Mecklenburg-Western Pomerania, WWF Saksamaa ning ettevõtte Nord Stream AG kokkuleppe tulemusena, et osalt kompenseerida Nord Streami keskkonnamõju Läänemere piirkonnas. Olemuselt üsna sarnane fond on Eestis Keskkonnainvesteeringute Keskus, mille vahendid tulevad suuresti põlevkivitööstuse keskkonnatasudest. Ometi ei saa tööstus seeläbi mingil moel suunata ega mõjutada koolide, looduskeskuste või vabaühenduste projektide sisu.

BALTCF fondi rahastatavad projektid on avalikult leitavad https://baltcf.org. Nende seas on ka kahe Eesti pika ajalooga ekspertorganisatsiooni projektid. ELFil on hea meel, et seal hulgas ka Eesti Looduseuurijate Seltsi läbiviidav vääriselupaikade inventuur, mille jätkamiseks polnud 15 aasta jooksul Eesti riigi poolt tahet ega vahendeid leitud.

ELFil ekspertorganisatsioonina on kahju, kui sisulise debati ja argumentide asemel valitakse teadlikult sildistamine ja lihtsalt kontrollitava kahtlustuse levitamine. Leheveergudel tehtavad süüdistused mõjutegevuses on aga eriti tõsised. Leiame, et selliste kahtluste levitamine avalikus aruteluruumis on häbiväärne ja pahatahtlik - iseäranis, kui kahtlusi külvab suuri ettevõtteid esindava organisatsiooni juht ning neid levitab edasi riigimetsa majandaja.