Palamuselt pärit edasipüüdlik noormees Anti Talur jäi KGB-le silma juba Tartu Riikliku Ülikooli tudengina. Eestlane. Haritud. Komsomoliaktivist. Igati sobiv materjal eriteenistuse jaoks. Õigusteaduskonna viienda kursuse üliõpilasena esitas Talur 1972. aasta mais sooviavalduse komparteisse astumiseks. Soovituse talle kirjutas riigi ja õiguse ajaloo kateedri dotsent Eerik-Juhan Truuväli, kelle kinnitusel Talur on „poliitiliselt arenenud, aktiivne. Suhtub lugupidavalt kollektiivi, on abivalmis. [---] võitleb printsipiaalselt ja järjekindlalt oma seisukohtade õigsuse eest“.

Jahtis innukalt dissidente


Aktiivne oli Talur juba keskkoolis, kuuludes kooli komsomolibüroosse. Eesrindlik komnoor oli ta ka ajateenistuses Nõukogude armees, ülikoolis aga sai komsomolikomitee liikmeks. Lisaks oli Talur tegutsenud prokuröri ühiskondliku abina ning olnud 1970. aastal EÜE regioonikomandör ja EÜE nõukogu liige. Talur võeti ühel häälel NLKP liikmeks.

Ilmselt ülikooli viimasel kursusel või kohe pärast lõpetamist tegi KGB Talurile ettepaneku neile tööle tulla. Talur nõustus ja tõenäoliselt läbis enne tööleasumist ka vastava koolituse Leningradis või Minskis. 1974. aastal määrati Talur tööle KGB Tartu osakonda. Järgnevate aastate jooksul täitis ta operatiivvoliniku jt kohuseid, tõustes järjekindlalt ametiredelil. Juulis 1981 sai Talurist Tartu KGB ülem. On märkimist väärt, et ta oli siis kõigest 36aastane.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega