Seoses tänases, s.o 15.07.2020 Eesti Ekspressis ilmunud looga „„Kodutunde“ külluslik ärimudel: saate saab tehtud peaaegu et annetusteta, aga kuhu vaatajate raha siis kaob?“ peame omalt poolt vajalikuks selgitada järgmist:

1. „Kodutunnet“ ei ole võimalik teha ilma annetusteta. Kuna tegemist on saatega, siis tõepoolest kaasnevad saatega nii saate tootmise (produktsiooni) kulud kui ka saate sisu kulud – st ehitustegevusega seotud kulud. Kanal 2 ei maksa mitte ehitustegevuse eest, vaid just saate tootmise eest.

2. „Kodutunde“ annetused koosnevad nii rahalistest annetustest – ülekanded, helistamiste kaudu tehtud annetused (operaatorite kaudu laekunud annetused) – kui ka toodetest, materjalidest, mida erinevad ettevõtted on saate tarbeks panustanud. Neil kõigil on oluline ja rahaline väärtus. Ilma nendeta pole võimalik saadet – st Kodutunde sisuks olevat ehitustegevust ja sellega kaasnevat – teha.

3. Seda, et saadet ei ole võimalik teha üksnes tootmistuludest (mis ei olegi ehitustegevuseks mõeldud) + annetatud materjalidest, kinnitab ka see, et ka Kanal 2, tulles välja oma uudisega „Kodutunde“ asemel „Hingesoojuse“ jätkamisega, avaldas samaaegselt, et annetusi hakkab vastu võtma AS Postimees Grupp. Puuduks igasugune vajadus annetusi koguda, kui Kanal 2 / Postimees Grupp arvaks, et annetused ei ole läinud sihtotstarbeliselt „Kodutunde“ saadetes kajastatud ehitustegevusega seonduvasse või et annetused selleks ei ole vajalikud.

4. „Kodutunne“ ja selle produtsent peab hoolitsema selle eest, et „Kodutundel“ oleks piisavalt rahalisi vahendeid, et võimalikult palju Eestimaa inimesi saaks aidata ja Eestimaa kodusid parendada. Ilmselt on kõik „Kodutunde“ vaatajad märganud, et aasta-aastalt on „Kodutunne“ muutunud kvaliteetsemaks ja võtab ka kodude ehitamise suuremalt ette. Kõik annetused on kasutatud sihtotstarbeliselt, st „Kodutunde“ saatega seotud ehitustegevuse ja sellega kaasneva finantseerimiseks. Kuna „Kodutundele“ laekunud annetusi ei ole võimalik prognoosida, oleme „Kodutunde“ tegijatega näinud aastaid vaeva toetajate ja sponsorite leidmisega, kellele oleme panuse eest meeletult tänulikud. Olukorras, kus annetusi ei ole võimalik per / saade ega ka per / kuu prognoosida, ei ole võimalik ka üksnes annetustele saadet üles ehitada ja ainult sellest lähtuda.

5. Me ei ole teinud „Kodutunnet“ selliselt, et iga sissetulev annetus on viimase sendini igakuiselt ära kulutatud (kuigi ka selliseid juhtumeid on). Detsembris 2019 toimunud „Kodutunde“ heategevuskontsert pani Eesti inimesed annetama kokkuvõttes oluliselt suuremates summades, mistõttu läks „Kodutunde“ saatemeeskond 2020 aastale vastu julgelt, täis tahtmist ja innustatuna Eesti inimeste panusest ja tahtest head teha. Samuti algas 2020 aasta „Kodutunde“ jaoks märgtava annetuste jäägiga. „Kodutundele“ antud annetusi on kasutatud sihtotstarbelisi ja annetuse jääki on samuti planeeritud kasutada sihtotstarbeliselt. Kuidas ja mil viisil, kui Kanal 2 on saate tootmise lõpetanud, selgub edaspidi.

7. „Kodutunne“ tänab oma annetajaid ja toetajaid käesolevas olukorras saadetud heade sõnumite ning julgust andva toetuse eest. Loodame, nagu ka Teie, et saate ümber lahvatanud skandaal vaibub ning leiab oma lõpu. Ootame siiamaani, kas ja kuna politsei meiega ühendust võtab. Samuti oleme avalikkusele vastuste andmiseks otsustanud tellida auditi „Kodutunde“ rahade kasutamise osas.“