Thomas Smithi kirjutatud artikkel ilmus algselt ingliskeelsena veebiväljaandes Elemental.

Oak Ridge’i Riikliku Labori superarvuti nimega Summit asus tänavu suve alguses enam kui 40 000st geenist koosneva andmestiku kallale (mis omakorda koondatud 17 000 geeniproovist), et mõista paremini nakkushaigust COVID-19. Summit on maailma kiiruselt teine arvuti, ent ometi võttis andmete töötlemine aega üle nädala, sest analüüsida tuli 2,5 miljardit geneetilist kombinatsiooni.

Kui Summit töö lõpetas, asusid tulemusi omakorda analüüsima teadlased. Oak Ridge’i arvutusliku süsteemibioloogia juhtiva uurija Daniel Jacobsoni sõnul oli see heureka-hetk. Arvuti heitis valgust uuele teooriale sellest, mida COVID-19 inimese kehaga teeb.