Ajaloolase Ivar Leimuse ja Mati Nuudi sõnavõtt „Müüt 700aastasest orjapõlvest kuulub ajaloo prügikasti“ Päevalehes mõjus häirekellana. Et sel teemal peab veel ka 21. sajandil rääkima, näitab, kui elujõuline ja ohtlik on orjaöö müüt. Juba 90 aastat tagasi kirjutas kunstnik Märt Laarmann oma märgilises artiklis „Orirahvas“, et „Eestlase vaimne selgroog on kõver. Eestlased on ikkagi veel orirahvas.“ Paraku tuleb tõdeda, et maadleme endiselt sama vaenlasega.

A. H. Tammsaare on öelnud, et „inimesel on pöörane tarvidus teha viletsusest voorus, häbist uhkus, alandusest kõrkus“. Eestlane on selles suhtes hea näide. Orjaöö müüdi lõputule ketramisele viitab ka Laarmann: „Endast aga kõneleme ainult kui tänuvõlglasist, ja kõik meie viisakad võõrad teavad, et Läänemere kaldal elab kõigilt peksa saand närune tõug, kel pole niigi palju enesetunnet, et vaikiks oma saadud keretäitest ja seitsmest aastasajast. Orirahva kõver selgroog särab nagu poogenlamp igale poole oma alandust.“