Kuriteod toimusid aastatel 2009–2010 ja 2018.

Kui suguühe oma lihase järeltulijaga leiab kohtus tõendamist, näeb karistusseadustik isale ette 2–8aastase vangistuse.