„Minu mäletamist mööda olid nad terve elu tulihingelised punased ja nõukogude võimu pooldajad,“ iseloomustab Urmas Sõgel (1952–2019) mälestusteraamatu alguses oma vanemaid Endel ja Erika Sõgelit. Endel Sõgeli karjäär ja mõju olid nõukogude ajal muljetavaldavad – ta oli aastaid EKP Keskkomitee teaduse ja kultuuri osakonna juhataja ning pikka aega ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi (KKI) direktor. Sõgel kehtestas oma personaalse diktatuuri ning pressis jäikadesse ideoloogilistesse raamidesse nii eesti keele kui kirjandusteaduse.


Sõgel liitus kommunistidega juba 1940. aastal ning pärast sõda asus Eestis hoolega „ideoloogilist“ tööd tegema.