Grünthal soovib, et ERRist kaotataks eetikanõuniku koht ning valitsus saaks mõjutada ERRi sisu. Praegu on ERR sõltumatu.