Lapse hukkumine on vaieldamatult traagiline ning põhjustanud asjast puudutatud isikutele, sh vanaisale palju valu ja ängi. Äärmiselt valus ja kurb on see, et asja uurimine on võtnud uskumatult palju aega ja mitmel korral püütud üldse kriminaalasi lõpetada, kuid siiski lõpuks jõudnud kohtusse.

Maria Mägi Advokaadibüroo advokaadid juhindusid kohtueelses kriminaalmenetluses teostatud toimingute sooritamisel rangelt klientide antud juhistest, pakkudes neile erinevaid võimalusi ja meelde tuletades vajalikke menetlustähtaegu (sh tsiviilhagi esitamiseks).

Traagilise sündmuse taustal oli mõistetav, et klientide tunded ja mõtted nii hagi esitamise kui muude menetlustoimingute osas on muutuvad ja vajavad pikka kaalumist ning sellises olukorras saabki advokaat vaid nõuandja olla, kuid tegutsemise õiguse saab anda üksnes klient.

Maria Mägi Advokaadibüroo on tegutsenud menetluses üksnes kliendi parimaid huvisid järgides, esitanud tsiviilhagi sellel ajal ja menetluslikus olukorras, kui talle selleks nõusolek anti ning Eesti Ekspressis ilmunud artikli järgselt klientidega suheldes ei olnud kliendid artikli sisust teadlikud ning artiklis avaldatud vanaisa seisukoht ei väljendanud klientide arvamust. Klientidel Maria Mägi Advokaadibüroo poolt tehtud töö suhtes pretensioone ei esine.