Viis liidu eestseisuse liiget olid Helme väljaarvamise poolt, kuus vastu, kaks inimest jäid erapooletuks. Koosolekul sõnastati avaldus, milles öeldi muuseas: " EKL mõistab tingimusteta hukka Peeter Helme pedofiilsed tegevused ja ebaeetilise käitumise ning nende õigustamise sõnavabadusega ja kirjanduse harrastamisega".

Areenile teadaolevalt olid Kirjanike liidu liikmetest „Helme leeris“ näiteks Sven Kivisildnik, Piret Bristol, Aarne Ruben, ­Kuido Merits ja Peeter Sauter. Maimu Berg nimetas liidu listis peetud kirjavahetuses Helme ümber toimuvat koguni „nõiaprotsessiks“. Kuido Merits leidis, et "Peaks ju olema selge, et "Peetri asi" ei saa lõppeda enne kui kolmanda astme kohtus, kus loodetavasti tehakse õigeksmõistev otsus (nagu juhtus raamatukogu direktori Martin Hallikuga, tollel mehel oli nimelt tegemist konkreetse seksijuhtumiga)". Aarne Ruben teatas aga, et "P. Helme on alusetult freimitud ja süüdi lavastatud erudeeritud germanist, kelle saatust võib võrrelda Ain Kaalepit tabanud repressioonidega 1949. aastal".