30 aastaga on Eesti muutunud tundmatuseni. Seni peetud kõned peegeldavad seda arengut väga haaravalt. Üllatavam on hoopis see, kui palju on jäänud samaks. Teemad, motiivid ja probleemid korduvad kõnest kõnesse. Mitme teema kohta on tsitaate lehekülgede viisi. Ja ometi – see pole kunagi tühi jutt, sest kõiges on toimunud edasiliikumine. Eesti on küpsenud ja kasvanud.

Iseseisvus

Ajalugu teeb inimene ja ta teeb seda päevast päeva. Kuid vahel harva kristalliseerub ajalugu iseendaks, ilmutab ennast rahva tahte nähtava ja kombatava sümbolina, kokkuvõttena kõigest senisest ja eeldusena kõigele, mis veel tulema peab.Lennart Meri – EV75

Niisuguseks on Eesti iseseisvusdeklaratsioon nimetusega „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ 1918. aasta 24. veebruarist. Sest Manifest on Vabariik ja Vabariik peab olema SEE Manifest!Lennart Meri – EV75

Eesti oligi kaua aega vaid idee. Idee, mis sündis selles linnas haritlaste, kirjanike ja üliõpilaste seas.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Kord ideena alanu sai teoks, me riik sündis kodanikuühenduste – seltside, koguduste, laulukooride – rajatud vundamendile. See kõik on kodanikualgatus, mitte kellegi kingitu. Mitte ülaltpoolt antu, vaid me endi seast ja meie endi seest tõusnu.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Nii kaugele, kui ulatub meie kollektiivne mälu, näeme eestlaste põlvkondi püüdlemas iseolemise poole.Arnold Rüütel – EV84

Koostöö tõi meie rahvale võidu Vabadussõjas ja tagas edu ka 70 aastat hiljem. Nii ei kuulu iseseisvuse taastamise au ühelegi poliitilisele jõule, vaid see on kõigi vabadust ihanud eestlaste ühine saavutus.Arnold Rüütel – EV88

Lõppenud sajandi 80. aastatel andis ajalugu meie rahvale uue ja uskumatuna tundunud võimaluse. Veel impeeriumi võimuköidikuis olles seadis tollane Eesti ülemnõukogu 1988. aastal ülimuslikuks oma seadused.Arnold Rüütel – EV84

Eesti Vabariigi sünd 89 aastat tagasi, meie oma riigiks vormitud ammune idee, päästis eesti rahva surmast. Kui me vaatame, kui armutult hukati 1930ndail tuhandeid Nõukogude Venemaal elanud eestlasi, siis võime vaid aimata oma rahva võimalikku saatust stalinlike repressioonide kõrgajal, kui me poleks olnud oma kodumaal.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Eestlasi päästis meie oma riik.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Meil on olnud ja on üks riik, mitte kaks või kolm. Olgu see täies karmuses öeldud nendele postsovetli­kele taskufilosoofidele, kes vaikselt ja usinalt närivad meie juuri. Ei lähe läbi, härrased seltsimehed! Üks ja üksainus riik, üks ja ainus Eesti!Lennart Meri – EV80

Liitlassuhted

Lubage rahva nimel kinnitada: Eesti on tänulik, et riigi kõige tähtsamat päeva pühitsevad meiega koos kõik meie naabrid, kogu Põhjala riikide pere eesotsas Soomega, ning Euroopa Liidu ja Atlandi Liidu riigid, meie poliitilised partnerid.Lennart Meri – EV80

Ja mul on siiras rõõm, et kõik nimetatud on jätkuvasti meie kõrval – selle erisusega, et nüüd oleme meie juba täiesti võrdse tegijana ses rivis.Kersti Kaljulaid – EV100

Meil on oma riik, mis ei seisa enam iial üksi. Meie partnerid ja liitlased on meiega tingimusteta. Nemad austavad meie keelt ja kultuuri, tavasid ja kombeid nii, nagu meie nende omi austame.Kersti Kaljulaid – EV99

Meie partnerite suhtumine, võin teile siin saalis ning televisiooni, raadio ja loodetavasti ka ajakirjanduse kaudu kinnitada, on lugupidav, tunnustav, ja siirast – mitte protokolaarset! – poolehoidu väljendav. See on Eestisse kiirgunud kõigilt kontinentidelt.Lennart Meri – EV78

Usaldus

Vabariigi aastapäeval on kombeks määrata riigi asend ajas ja ruumis, nagu seda avamerel tehakse laevasillal. Avamerd, mis kannab Eesti Vabariiki, kutsutakse rahvusvaheliseks usalduseks.Lennart Meri – EV77

Ja ennekõike peab eesti rahvas, aga ka teised rahvad teadma, et meie laevasillal käib töö kakskümmend neli tundi päevas seitse päeva nädalas ja keegi ei kao nädalalõpuks õllesaali.Lennart Meri – EV77

Meie poliitikud on võtnud rahvusvahelisi kohustusi ning neid täitnud, vahel ka sisepoliitilise populaarsuse hinnaga. Just täna näeme, kui tähtis see on olnud. Meile kinnitatakse, et segastel aegadel ollakse meiega.Kersti Kaljulaid – EV99

Riiki ei saa mängida. Riiki kas võetakse tõsiselt, või ta kaob olematusse. Eesti ajalooline mälu aitab meil vahet teha vahendite ja eesmärkide vahel.Lennart Meri – EV78

Positiivne tuntus on oluline julgeolekut kasvatav mõõde. Sõpra tuntakse hädas. Aga sõprust looma hakata tuleb siis, kui kõik on hästi. Siis on selleks aega ja jõudu.Kersti Kaljulaid – EV101

Euroopa

Vabariigi 75. juubeliaastapäeval tahan eriliselt rõhutada: poleks Eesti haaratud rooma-germaani õigussüsteemi vihmavarju alla, ei oleks meil 1918 olnud rahva mandaadile toetuvat manifesti. Poleks meil olnud manifesti, mõtleksime täna, 75 aastat hiljem, ühes teises saalis, teises meeles ja keeles.Lennart Meri – EV75

Lubage kinnitada omalt poolt: Eesti on läbi sajandite olnud Euroopa õigussüsteemi idapiir ja jääb selleks.Lennart Meri – EV75

Peame ikka veel õppima eristama kõige tähtsamat muust tähtsast. Rahvas januneb turvalisuse järele, nii koduse kui välise turvalisuse järele. Meie eesmärk on jõuda Euroopa Liitu ja NATOsse enne, kui on hilja.Lennart Meri – EV82

Paari põlvkonna kauguselt selge pilguga tagasi vaadates tunnistavad meie lapselapselapsed, et Eesti täitis nende kahekümne aasta vältel meie rahva toonase põhieesmärgi: teha kõik selleks, et 20. sajandi tragöödia ei korduks.Toomas Hendrik Ilves – EV93

Seda on tehtud valikute ja valitsuste kaudu, pingutuste ja isegi ohverduste hinnaga. Aga seda on tehtud sihikindlalt ja kindlameelselt.Toomas Hendrik Ilves – EV93

Me eesmärk on olnud põimuda, lõimuda, olla seotud ja sidustatud Euroopaga. Selle vaimse Euroopaga, millest unistas sajand tagasi Noor Eesti.Toomas Hendrik Ilves – EV93

Suveräänsuse lihtsustatud käsitluses peitub oht sattuda isolatsiooni. Tänases maailmas tähendab suveräänsus ühtlasi regionaalset või institutsionaalset solidaarsust, mida tunneme kõnekäänus „ühtsuses peitub jõud“.Arnold Rüütel – EV85

Järgmise 20 aasta jooksul muutub meie kuulumine Euroopasse aina tähtsamaks. Viimase sajandi tasakaal maailmas on muutumas. Hiina tõuseb jõuliselt ja sellega muutuvad Euroopa Liidu suuremad riigid üksi võetuna vaid keskmisteks või väikesteks riikideks.Toomas Hendrik Ilves – EV93

Meie julgeolek ja NATO

Valmistumine liitumiseks NATOga on meie riikliku julgeoleku prioriteet taasiseseisvumisest alates. Seejuures pole Eesti eesmärgiks üksnes oma riigi julgeolek, vaid võrdse partnerluse pakkumine rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ning demokraatia kaitsmisel.Arnold Rüütel – EV84

Selliseid pöördehetki esineb ajaloos harva. Eesti rahvas on osanud neid hetki ära tunda ja mitte käest lasta. Ma tean, et oleme palju pingutanud. Tean, kui suuri pingutusi nõuab Euroopa Liitu pürgimine. Ometi kutsun Eesti rahvast jõuliselt ilmutama oma tahet Eesti astumiseks NATOsse.Lennart Meri – EV81

Riigi ja rahva ülesehitamise tööd ei saa me kellegi teise kaela veeretada, niisamuti peame end oskama ise kaitsta. Olgu see täie selgusega öeldud nahahoidjate ja siidikäppade suhtes, kelle „unikaalne intelligents“ justkui ei lubaks neil oma kodu kaitsta. Kahjuks on selle „unikaalse intelligentsi“ kest pahatihti armetu ja koosneb näpuosavusest arvuti sõrmitsemisel, mõnesajast ingliskeelsest sõnast ning lonkavast loogikast ja eetikast. Lodev moraal ja ihu pealekauba.Lennart Meri – EV82

Tahaksin toetada kontradmiral Kõutsi tänast mõtet, et väikeses Eesti armees ei ole kohta keskpärasusel ja hallusel. Me peame olema targemad ja kavalamad kui meie vastane, kes on meist kindlasti tugevam.Lennart Meri – EV83

Täna oleme rohkem laua taga kui iial varem. Meie üle ei räägita läbi, meie räägime läbi.Kersti Kaljulaid – EV101

Suur pööre

Ma sõitsin eile läbi Eestimaa ja kõnelesin Tartus, Viljandis ja Pärnus. Ma nägin Eestimaad otsekui esimest korda: see on uus maa, täis lootust ja tulevikku, aga samas ka raskete probleemidega. Praegu me elame idealismist rohkem kui leivast.Lennart Meri – EV75

Ometi on Eesti määratult muutunud. Seda kinnitavad aga kõige veenvamalt välismaalased, olgu võõrad või tuttavad. Linnapilt on muutunud. Majad on muutunud. Kauplused on muutunud. Võiksin ise lisada, et lapsed õpivad Eesti oma õpikute järgi, Eesti piiril seisab Eesti oma piirivalve, Eesti tänaval kõnnib oma sõdur.Lennart Meri – EV80

Täna, vabariigi sünnipäeval taasiseseisva Eesti kümnele aastale tagasi vaadates peab ka kõige veendunum skeptik tunnistama vaieldamatut edu. Me oleme jagu saanud pärandist, mille jättis meile poole sajandi pikkune okupatsioonirežiim, ja võtnud vastu väljakutsed, mida esitab meile demokraatlik ja globaliseeruv maailm.Arnold Rüütel – EV84

Eesti majandus on täna vastupidavam kui varem maailma majanduse raputustele.Toomas Hendrik Ilves – EV90

Eesti riik on saavutanud 22 uue iseseisvuse aastaga nii palju, et me ei võrdle enam tänast päeva okupatsiooni või laulva revolutsiooniga. Me võrdleme end riikidega, kellele vabadus ja demokraatia on iseenesestmõistetav.Toomas Hendrik Ilves – EV95

Nõudlik rahulolematus ja samas usk, et homne päev on tänasest parem, kui kõvasti tööd teeme – see oli siis ja on praegugi võti, mis avab ukse me paremasse tulevikku ja aitab seletada kiiret arengut viimase veerandsajandi jooksul, mil me oleme jälle saanud ise oma maal otsustada. Niisiis – jätkame nõudlikult, aga ärme lase sel nõudlikkusel varjutada rõõmu me riigi heast käekäigust! Olgem rõõmsad, et oleme heal järjel – maailma riikidest on meist rikkam vaid viien­dik. Aga Eesti vajab enamat.Kersti Kaljulaid – EV100

Tumedam pool

Samal ajal teame, et niisugusel suurel edul on olnud kahetsusväärselt kõrge sotsiaalne hind.Arnold Rüütel – EV85

30 aastat oleme selgelt paremad olnud edasitormamises ja nõrgemad kõrvalmõjude haldamises. Oleme saanud targemaks – muu hulgas ka läbi meie poliitilise maastiku ümberkujunemise –, millist mõju võib avaldada kõrvalmõjude tähelepanuta jätmine.Kersti Kaljulaid – EV102

Selle sisse tuleb arvata ühiskonna lõhestatus, riigi institutsioonide madal usaldatavus ja poliitikute võõrandumine rahvast, mille tulemusena on rahvas omakorda võõrandunud poliitikast.Arnold Rüütel – EV84

Vaesed ei ole üksnes eakad, nagu seni üldiselt arvatud, vaid vaesuse piiril asub suur osa just lastega peredest.Arnold Rüütel – EV84

Riik kolib maalt ära.Toomas Hendrik Ilves – EV94

Paljudel talupoegadel on raske. Põllumees vajab kindlust.Lennart Meri – EV75

Ainult rahas loodust mõõta ei saa. Toormetsa väljavedu on märk nõrgast peremehest. Kui sellele lisanduvad veel lagastatud langid ja kahjustatud ökosüsteem, siis olemegi oma eelised maha mänginud.Lennart Meri – EV82

Aidsi ja narkomaania kõrval oleme unarusse jätnud tõsiasja, et Eesti ühiskonda hävitab seestpoolt kõige enam alkoholism. Head inimesed, mõelgem sellele, mida saame teha karskema Eesti heaks!Arnold Rüütel – EV85

Ligi pooltel üle 35aastastest lasteta naistest on jäänud pere loomata. Miks? Sest mehi pole. Aastas sureb üle viiesaja mehe vanuses 20–39 eluaastat. Noorte hulgas ületab meeste suremus naiste oma neli kuni viis korda.Toomas Hendrik Ilves – EV90

Võtame end kokku ja selle asemel, et Tänassilma jõgi Piritale ja Munamägi Toompeale tuua, arendame Eesti trumpi ja hajutame asustuse üle maa.Lennart Meri – EV82

Näeme eskaleerumas sallimatust. Paljukultuurilisus on ühiskonnale rikkus, mis pigem ühendab ja ülendab, kui kahjustab omakultuuri.Arnold Rüütel – EV88

Minu hinnangul napib otsustavust hariduse ja riigihalduse alal.Toomas Hendrik Ilves – EV92

Ida-Euroopa ja siirderiikide edu ja ebaedu põhjuseid uurinud teadlased on veenvalt järeldanud, et riigihangete sõltuvus poliitikute suvast seiskab riigi arengu.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Kolm kõige olulisemat tingimust Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegade on inimeste tervis, haridus ja Eesti julgeolek. Ma kordan: tervis, haridus ja julgeolek. Kõik ülejäänu – majandus, sotsiaalne turvavõrk, kultuur – sõltub neist alustaladest.Toomas Hendrik Ilves – EV96

Siit ka minu üleskutse. Teeme meie sajandaks aastapäevaks Eesti korda. Prantslased ehitasid oma vabariigi sajandaks juubeliks Eiffeli torni. Teeme meie oma sajandi juubeliks metafoorilise torni, mis särab ja paistab kaugele oma innovaatilisuse ja leidlikkusega, oma tarkuse ja ka oma tooniga, sõbraliku, kaalutletud ja toimivaga.Toomas Hendrik Ilves – EV95

Niisiis, mis on Eesti Nokia?Lennart Meri – EV82

Lõhest rahva ja võimu vahel

Rahvas on pettunud. Rahvas ei tunne uhkust oma poliitikute, oma parlamendi, oma erakondade üle, rahvas ei usalda ei õigussüsteemi ega politseid, rahvas on nõutu. Õhus hõljub küsimus: kuhu lähed, Eesti?Lennart Meri – EV80

Kallid kaasmaalased, meie edusammud on vaieldamatud, kuid avaliku arvamuse välkküsimused on näidanud kodaniku võõrdumist valitsusest. Mitte Eesti Vabariigist, mitte riigist, nagu eelistatakse kujutada, vaid valitsusest ja kahetsusväärsel kombel ka Riigikogust.Lennart Meri – EV83

Ma tahan, et valija teaks: ta saab selle, mida valib. Valitsemise tarkus ja keerukus on suurem mis tahes hüüdlausest või lubadusest. Valides hüüdlause, saab valija vastu poliitika, mis hakkab valitsemise asemel taas järgmisteks valimisteks raha koguma.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Riigiametnik esindab riiki. Ametniku järgi loob valija endale kujutluse riigist, tema kaudu ta suhtleb oma riigiga. Ebakompetentse, bürokraatliku või ülbe ametniku kaudu võib ta oma riigist mürgituse saada.Lennart Meri – EV77

Poliitika ei tohi poliitikule olla äriidee. Kes tahavad teha äri, palun, astuge kõrvale. Tehke äri ära ja tulge siis tagasi, kui soovite.Lennart Meri – EV79

Ämbrisse astumine, skandaal, katastroof, sügav hämming ning „au ja väärikuse“ kaitsmine kohtus on Eesti Vabariigi kodaniku igapäevane lugemisvara. Rahval on õigus küsida: kas see ongi Eesti Vabariik? Ei, mu kallis rahvas, see ei ole Eesti Vabariik. See on Eesti Vabariigi vaht, mille riisume kulbiga kokku ja heidame solgiämbrisse.Lennart Meri – EV80

Samuti tuleb üldistes huvides kõrvale jätta erakondlik veelahe, unustada mõttetu rivaliteet ja parastamine. Riiki ei saa vaadata parteiliste silmaklappidega.Arnold Rüütel – EV88

Ma jälgin Phoenixi kanalil ülepäeviti Saksa parlamendi istungeid: nad naeravad koos, kujutlege ometi, nii koalitsioon kui opositsioon. Meil naerdakse üksteise üle. See on poliitilise kultuurituse märk. Siia ritta kuulub ka Riigikogu liikme pildi ülespanek ja selle pildi pihta tulistamine.Lennart Meri – EV83

Riigikogu Pearud teevad oma valijatele suurima võimaliku karuteene – nende tehtud asjalikkegi ettepanekuid ei kuulda, kui nad on teised inimesed lukku solvanud.Kersti Kaljulaid – EV102

Lubage mul tsiteerida meie sõjaeelse särava ideoloogi, noore Ilmar Tõnissoni sõnu aastast 1932. Tsitaat: „See läinud aastakümme oli töörohke, aga ideelage. Aga kuna kandvatest mõtetest oli puudu, ei rahuldanud ka töö. Sest üksikülesannete, kuigi pingutatud, korraldamine ilma tervikvaateta ei võinud õnnestuda. Sellest tervikvaatest aga oli meil puudus.“Lennart Meri – EV80

Lõppsõnad

Peokõne lõpusõnad ma laenan Valjala vallavanemalt August Otsalt, eesti talumehelt, kes oma väärikusega võiks anda eeskuju paljudele poliitikutele: „Mees peab tegema nii palju tööd, et tal pole vaja küüsi lõigata.“ Olge head, kirjutage need sõnad üles, ja jää hakkab liikuma, jää ongi juba hakanud liikuma.Lennart Meri – EV75

Kõik, mis on hea ja armas, ei pea olema uhke ja kaugele näha. Eesti on nagu metsmaasikas: ta on ürgne ja väike, teda on raske leida ja need, kes seda ei oska, ei märkagi teda ega oska teda ka hinnata. Aga kui ta on kord käes, kui ta on kord olemas ja oma, siis on ta üks parimaid asju üldse. Meie kodu, meie Eesti ongi me metsmaasikavälu.Toomas Hendrik Ilves – EV95