Lisaks sellele, et lihasuretamine ja kasinus on erakordselt moes (keskkonnateadlikkuse ja näiteks veganluse ning võimalikult vähese tarbimise kujul), on ka kõikvõimalike kunstiteoste hindamise puhul muutunud väga oluliseks nendes sisalduv moraalne hoiak ja veelgi enam – nende loojate endi moraalne pale.

Isikuvastaste kuritegude ilmsikstulek tühistab praegu kogu elutöö hetkega. Sellises ulatuses, et on tekkinud väljend „tühistamiskultuur“. Inimest aga ei hävita ainult reaalne kriminaalkuritegude register. Seda teeb praegu kindlasti ka seksuaalse ahistamise intsident minevikus – piisab kellegi esitatud väitest ahistamise kohta.